Flaming Rockstars gundog training for Tollers

Wij helpen met zeer veel plezier enthousiaste Tollereigenaars bij het trainen van hun Toller ter voorbereiding van de praktische jacht, Tolling testen en Retrieverwedstrijden.

U kunt bij ons terecht voor:

- Individuele begeleiding of groepstrainingen

- Seminaries (bv. Tolling workshop, waterworkshop, workshop heelwork & steadiness, enz.)

- Trainingsdagen met externe trainers

Contacteer ons gerust voor meer info

Hieronder een sneak preview van onze trainingslocatie en activiteiten:

It is with great pleasure that we help enthousiastic Tollerowners in training and preparing their Tollers for practical hunt, Tolling and Retriever tests.

We offer:

- Individual and group trainings

- Seminars (for example Tolling workshop, water workshop, heelwork & steadiness, etc.)

- Training days with external trainers

Don't hesitate to contact us for more information

Below you can find a sneak preview of our training location and activities:

Planning:

01-02 augustus 2018: Tolling Training UK - organisatie via Hilary Burbidge

mail voor meer info

Tolling Training UK 01-02/08/2018

Waterworkshop 29/04/2018

Tolling Training DE 17-18/03/2018

Allie Hogsbjerg 12-14/01/2018

Waterworkshop 07/10/2017

Tolling Training DE 02-03/09/2017

Allie Hogsbjerg 02/08/2017

Tolling Training UK 31-01/08/2017

Allie Hogsbjerg 01-02-07/2017

Jagdfieber 25-27-28/05/2017

Diana Stevens 08-09/04/2017

Tolling Training IT 25-26/03/2017

Kevin Doughty 03/08/2016

Tolling Training UK 01/08/2016

Waterworkshop 25-26/06/2016

Jagdfieber 06-08/05/2016

MJ Opie 21-22/03/2015

Waterworkshop 21/02/2015

Tolling Training 30/11/2014

Marianne Van Soest 18/10/2014

Dirk Volders 13/09/2014

Patsy Deheyder 23/03/2013

Tolling WE 06/10/2012

Petra Soons 25/08/2012

Sverker Haraldsson 01/08/2012

Lydia Goossens 21/04/2012

Noorwegen 02-05/06/2011

Dirk Volders 28/05/2011

BTC 09/10/2010

Dirk Volders 31/07/2010

Mr Jeffery / Mr Brazier 05/06/2010

Dirk Volders 20/03/2010

Dirk Volders 13/03/2010

Patsy Deheyder 30/07-01/08/2009

 

terug / back

Tolling Training Krefeld (DE)

02-03 September 2017

The Winkmanns managed to arrange a truly wonderfull terrain for a Tolling Seminar. Again, it was a very nice experience to spread the 'Tolling virus' and to help you with some tips and tricks for further training.

02-03 september 2017

De Winkmanns slaagden er in een prachtige locatie vast te leggen voor een Tolling Seminarie. Het was wederom een heel leuke ervaring om het 'Tolling Virus' en enkele tips en tricks te kunnen delen die kunnen helpen bij verdere training

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Dummy training Allie Hogsbjerg (UK)

02 August 2017

After my trip to the Game Fair and the training seminar at Duck Dogs, it was time for some quality time with my own dogs again. And as Allie was nearby, the choice was very easy to make! We enjoyed truly enjoyed private training at her own magnificent grounds

02 augustus 2017

Na mijn tripje naar de Game Fair, en het trainingsseminarie bij Duck Dogs was het tijd voor wat quality time met mijn eigen honden. En gezien Allie dichtbij was, was de keuze snel gemaakt! Op haar eigen prachtige terrein hebben we genoten van enkele uurtjes privetraining!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Toller Training 'Duck Dogs' (UK)

31 July-01 August 2017

UK meets Belgium Part II :-) I spent 2 days training a small group of Tollers on the other side of the Channel. It was great to share my experience with this motivated group of dogs and handlers!

31 July-01 augustus 2017

Ontmoeting UK - Belgie deel II :-) Gedurende 2 dagen heb ik aan de andere kant van het Kanaal een groepje Tollers getraind. Het was wederom leuk mijn ervaring te kunnen delen met deze gemotiveerde groep honden en handlers!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Dummy training Allie Hogsbjerg

01-02 July 2017

We met Allie last year when she came over to Belgium to judge a Working Test organised by the BTC. We immediately were 'triggered' to invite her again for some training and we are very happy that she accepted our invitation. Over the past few years, we have been to several training seminars, but this one was defenately one to remember!! Allies positive training techniques are 200% suitable for our Tollers and her very direct way of tackling issues and problems made this a very educational seminar for all of us.

01-02 juli 2017

We hebben Allie vorig jaar leren kennen toen we hier in BelgiŽ was om de Working Test van de BTC te keuren. We waren vrijwel meteen 'getriggered' om haar eens uit te nodigen voor het geven van een trainingseminarie en we zijn heel erg blij dat ze onze uitnodiging aanvaard heeft. De afgelopen jaren hebben al aan verschillende seminaries deelgenomen, maar deze was er zeker eentje om te onthouden!! Allies erg positieve trainingsmethodes zijn 200% geschikt voor onze Tollers en haar directe manier van problemen en zaken op te lossen hebben ervoor gezorgd dat het voor iedereen een erg leerzame training was.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Tolling Seminar Dogschool 'Jagdfieber' (DE)

25-27-28 May 2017

For the second year in a row, we were invited to give a Tolling Seminar in Germany during the Ascension weekend. It was great to see our German friends again and to share our experience with the many enthousiastic handlers and dogs. Not to mention the terrific grounds and superb weather!

25-27-28 mei 2017

Voor het tweede jaar op rij werden we door hondenschool 'Jagdfieber' in Duitsland uitgenodigd om tijdens het Hemelvaartweekend een Tolling Seminarie te komen geven. We hebben er van genoten om onze Duitse vrienden terug te zien en onze ervaring te kunnen delen met de vele enthousiaste handlers en honden. Geweldig terrein en stralende zon ook!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Dummy Training with Diana Stevens

08-09 April 2017

In the beginning of April, Diana came over to our training grounds for some training. She recently became a B panel judge and is a professional dog training. We had a terrific weekend and enjoyed the many excercises she put out! Especially the last, bigger exercise around our pond ;-)

08-09 April 2017

Begin April is Diana op ons trainingsterrein langs geweest voor het geven van een trainingsweekend. Diana is onlangs B Panel keurder geworden en is daarnaast een professionele hondentrainster. We hebben een geslaagd weekend gehad en genoten van de vele oefeningen die ze voor ons heeft uitgezet. In het bijzonder de laatste grote oefening rond onze vijver ;-)

picture by BelGerPhotography

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Tolling Training Well Done Attivita Cinofile (IT)

25-26 March 2017

It was with great pleasure that we accepted Chicco's invitation to come over to Italy to give a Tolling Seminar to his friends and puppybuyers. We had a wonderfull time sharing our passion about the Tolling work. It was an amazing experience working with many talented dogs and handlers and we are looking forward to next time!

25-26 Maart 2017

Met heel veel plezier hebben we Chicco zijn uitnodiging aangenomen om in ItaliŽ een Tolling Seminarie te gaan geven voor zijn vrienden en pupkopers. We delen heel graag onze passie omtrent het Tolling Werk met andere mensen en zeker als dat kan met een groep getalenteerde Tollers en handlers zoals deze keer. We kijken alvast uit naar volgende keer!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Kevin Doughty

03 August 2016

For the first time we entered our dogs for a training day in the UK. Our dogs absolutely loved it!!! We all enjoyed the challenging walk up with dummy balls, bumper boy, dummy launcher and cold game. Same for the many blind retrieves that were put out on the wonderfull terrain. We couldn't imagine a better way to finish our UK holiday!

03 Augustus 2016

We hebben voor de eerste keer deelgenomen aan een trainingsdag in Engeland en onze honden hebben er erg van genoten!!! De uitdagende walk up met dummy balletjes, bumper boy, dummy laucher en koud wild was echt top! Dito voor de vele blinde apporten die uitgezet waren op dit wel erg mooie terrein. We konden geen betere manier bedenken om onze vakantie mee af te sluiten!

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Tolling Training UK

01 August 2016

As we were already in the UK for the Game Fair, we were asked to give a training session to a small group of Toller owners. After giving a short demonstration about Tolling, we mainly focussed on basic training. It was a pleasure to share our experience with this group of motivated handlers!

01 Augustus 2016

Gezien we reeds in Engeland waren voor de Game Fair, werd ons gevraagd een training te voorzien voor een klein groepje Tollers. Na een korte demonstratie mbt Tolling, hebben we ons voornamelijk toegespitst op basistraining. Het was fijn om onze ervaring te kunnen delen met deze groep gemotiveerde handlers!

terug / back

Waterworkshop

25-26 June 2016

Upon request of some Toller friends, we organised a water workshop again to prepare and train the dogs for TJP Novice (=Okl) class. We managed to arrange a beautifull terrain and the motivated handlers got to do a big range of water retrieves with their dogs. Your enthousiasm and companionship made this a weekend to remember!

25-26 Juni 2016

Op aanvraag van enkele Tollervrienden hebben we wederom - met het oog op het trainen van de honden voor TJP's Novice (=Okl) klasse - een waterworkshop georganiseerd. Op een prachtige locatie hebben we voor de handlers en hun honden een grote variatie aan verschillende waterapporten laten doen. Jullie enthousiasme en vriendschap maakten er weer een geslaagd weekend van!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

 Tolling Training Jagdfieber

06-08 May 2016

We spent one of the most memorable training weekends in Luneburg, Germany. We were invited by dogschool Jagdfieber from Susann Reinke to share our experience in training Tollers and running Tolling Tests with a group of very motivated handlers and Tollers. We really enjoyed sharing our passion with the motivated dogs and handlers this weekend.

06-08 Mei 2016

We hebben een van de meest onvergetelijke trainingsweekends doorgebracht in Luneburg, Duitsland. We waren er door Susann Reinke van hondenschool Jagdfieber uitgenodigd om onze ervaringen in het trainen van Tollers en lopen van Tolling testen te delen. We hebben er erg van genoten onze passie te kunnen delen met de gemotiveerde handlers en honden gedurende dit weekend.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Dummytraining Mary-Jane Opie

21-22 March 2015

We got to know Mary-Jane as one of the enthousastic personalities who is leading the Eurochallenge at the CLA Game Fair in good ways. And we are very happy that she agreed on coming over to Belgium to give a training weekend, to a group consisting mainly out of Tollers. Even though the amount of working Tollers on the other side of the Channel is rather small, Mary-Jane managed to feel their character perfectly! Let's consider the ability to adapt so smoothly to be a great talent and proof of experience! We trained a variety of aspects and enjoyed it very much!

21-22 Maart 2015

Mary-Jane kennen we als de enthousiaste persoonlijkheid die mee de Eurochallenge op de CLA Game Fair in goede banen leidt. We waren dan ook heel erg blij dat ze een weekendje naar BelgiŽ wilde komen om een groep die voornamelijk uit Tollers bestond van een tweedaagse training te voorzien. Ook al is het aantal werkende Tollers aan de overkant van het Kanaal nog een heel pak kleiner dan hier, toch wist Mary-Jane onze Tollers in een mum van tijd perfect aan te voelen! En laat ons de mogelijkheid je als lesgever of handler zo goed aan te kunnen passen aan het karakter van het te trainen dier toch wel een blijk van toptalent en ervaring te zijn. Heel wat facetten zijn dit weekend aan bod gekomen, en we hebben er dan ook erg van genoten!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Waterworkshop

21 February 2015

As a lot of dogs have a break from water training during the winter, we thought this would be an ideal subject to start the new training season with. We have given a lot of specific 'Tolling' workshops already which also include a lot of waterwork. Next to this water workshop, we plan to give some more training this year, each with a specific subject, to small groups of Retrievers. Despite the rainy weather we had today, the dogs had a lot of practice and we hope to have given a lot of new ideas for training to the handlers.

21 Februari 2015

Omdat de meeste honden tijdens de winter een pauze hebben wat betreft het trainen van waterwerk, leek ons dit het ideale onderwerp om het nieuw trainingsjaar mee in te zetten. We hebben intussen al heel wat specifieke 'Tolling' workshops gegeven die ook voor een groot deel uit waterwerk bestaan. Naast deze workshop plannen we dit jaar nog trainingen te geven voor kleine groepjes, en elk met een specifiek onderwerp. Ondanks het regenweer hebben de honden heel wat oefening gehad vandaag en hebben we heel wat nieuwe trainingsideetjes kunnen meegeven aan de deelnemers.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Tolling Training

30 November 2014

In the middle of the hunting season, we managed to find a little bit of time to give a Tolling Workshop. The strong wind and cold temperatures didn't keep the dogs from working nicely, and we are glad that you all enjoyed it a lot!

30 November 2014

In het midden van het jachtseizoen vonden we toch nog een klein plaatsje om een workshop Tolling te geven. De sterke wind en koude temperaturen konden in geen geval de honden weerhouden om mooi werk te laten zien, en we zijn blij dat jullie er allemaal van genoten hebben!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Dummytraining met Marianne Van Soest

18 Octobre 2014

Marianne had been on our shortlist for a while now, and we thought it would be ideal to invite her right before our 'winter-training-break'. We had a lovely day together and like her very personal approach a lot! We started with a bit of searching in the morning, and moved to a larger terrain in the afternoon to train some distance and memories. We thank her a lot for sharing your time and experience with us!

18 Oktober 2014

Marianne stond reeds een tijdje op ons verlanglijstje en het leek ons ideaal om haar net voor onze 'winterstop' uit te nodigen voor een workshop. We hebben een prachtige dag gehad en stellen haar persoonlijke en hondgerichte aanpak erg op prijs! We zijn de dag begonnen met een zoekoefening, en in de namiddag naar een ruimer terrein gereden om wat meer afstand en memory apporten te training. We danken Marianne om haar tijd en ervaring met ons te delen, de training is zeker voor herhaling vatbaar!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Dummytraining met Dirk Volders

13 Septembre 2014

It had been a while since we entered a workshop with Dirk. In the meantime, some of us started working with a new, younger dog so it was time to invite him over again. We had a very educational day, and I'm sure every body has gotten some new tips&tricks to continue training with. Next to some basic training, we also used the pond to send them over water. Thanks Dirk for this wonderfull day!

13 September 2015

Het was intussen al een tijdje geleden sinds we voor het laatst een workshop met Dirk gevolgd hadden. En gezien enkelen onder ons intussen met het trainen van een nieuwe, jonge hond begonnen zijn, werd het hoogtijd om hem nog eens om een trainingsdag te vragen. We hebben weer een leerrijke dag gehad, en ik ben er zeker van dat iedereen weer verder kan training met nieuwe tips&tricks. Naast wat basistraining hebben we de namiddag afgesloten met een oefening waarbij de honden over het water werden gestuurd. Bedankt Dirk voor de mooie dag!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Dummytraining voor beginners met Patsy Deheyder

23 March 2013

On Saturday, March 23, 2013, two Flaming Rockstars enjoyed a young Retriever training day with Patsy Deheyder. Watson (Flaming Rockstars Lordwatson) handled by myself and Lee (Flaming Rockstars Lightning)  handled by Griet Witvrouwen had to do some searching, memory retrieves, steadiness and heelwork. Both dogs did very well. The weather was really cold, nevertheless it was a good experience for the two Hina kids :-)

Thanks Patsy for the invitation and hospitality.

23 Maart 2013

Op zaterdag 23 maart hebben 2 Flaming Rockstars genoten van een dagje Retrievertraining voor jonge honden met Patsy Deheyder. Mijn eigen Watson (Flaming Rockstars Lordwatson) en Lee (Flaming Rockstars Lightning) van Griet Witvrouwen hebben zich kunnen plezieren met wat zoekwerk, memory apporten, steadiness en voetwerk. Ondanks het wel erg winterse weer hebben beide honden netjes gewerkt en was het een heel goede ervaring voor de 2 Hina kids :-)

Bedankt Patsy voor je uitnodiging en gastvrijheid.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Tolling Weekend 2012

Tijdens het weekend van 6 en 7 oktober, 2012, organiseerde de Belgian Toller Club voor de 2e keer een Tolling Weekend.

Op zaterdag was er de workshop waarbij de handlers met hun honden onder begeleiding van de trainers konden oefenen op alle onderdelen van de Tolling trials: tolling, waterwerk, zoekwerk, enz.  Sverker Haraldsson en Jan Alenfall uit Zweden hebben het Tolling gedeelte voor hun rekening genomen terwijl Lena Haraldsson, ook uit Zweden, en ikzelf het retriever-gedeelte voor onze rekening namen.

We hebben veel mooi werk gezien en ik heb zeker genoten van de gemotiveerde en aangename Tollermensen.

Ik hoop dat we de mensen hebben kunnen motiveren om verder het authentieke werk van hun Toller te trainen.

Jelle

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Dummytraining met Petra Soons

Op 25 augustus, 2012, hebben we een trainingsdag met Petra Soons uit Duitsland georganiseerd. Tijdens de training werd vooral de nadruk gelegd op het Ďlijnen lopení en dirigeren.

We hadden een klein gezellig groepje voorjagers bij elkaar gebracht. Uiteraard waren er enkele Tollers present, maar ook de Flats, Goldens en Labradors waren vertegenwoordigd.

Ďs Middags hebben we allemaal kunnen genieten van een lekkere maaltijd. We hebben de trainingsdag afgesloten met een aangenaam terraske :-)

Bedankt aan Petra en de andere deelnemers! Sfeerbeelden kan je hieronder vinden (met dank aan Kirsten Snepvangers):

Groeten,

Jelle, Hina & Darwin

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Tolling Training met Sverker Haraldsson

1 Augustus 2012

Onze vakantie in Zweden hebben we in schoonheid geŽindigd met een Tolling Training met Sverker Haraldsson. Sinds dit jaar is Sverker een officiŽel FCI keurmeester voor de Zweedse Tollingproeven.

Sverker heeft ons vandaag enkele mooie trainingslocaties laten zien. Hij heeft ons het werk van zijn eigen Toller laten zien samen veel handige praktische tips. We hebben de verschillende stukken van de Tollingproeven getraind, zoals de benadering van het water/net, het actieve en passieve deel van het tollen, waterwerk, zoekwerk enz.

We willen Sverker en Lena alvast bedanken voor hun gastvrijheid en de tijd dat ze met ons hebben doorgebracht.

 

Tolling Training with Sverker Haraldsson

1 August 2012

As a suitable ending to our holiday in Sweden, we had a Tolling training with Sverker Haraldsson. Since this year, Sverker is an FCI approved Tolling Trial judge in Sweden.

During this day, Sverker took us to some very nice training spots. He showed the work of his own dog and gave us many good tips and hints. We trained the several parts of the Tolling trials e.g. Ďthe approachí, the activity and the passivity during the tolling, water retrieves, free searching, direction work, etc.

Thanks to Sverker and Lena for their hospitality and time they spent with us.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Dummytraining met Lydia Goossens

21 april 2012

Voor het eerst hebben we een seminarie door Lydia Goossens bijgewoond. Lindsay en Mendel als deelnemer, en ikzelf - door de zwangerschap van Hina -  als dummywerper.

Samen met nog enkele Labradors en 2 Goldens trokken we naar ons eigen vertrouwde trainingsstekje. Dit maakt het altijd dubbel zo interessant, want andere ogen zien altijd andere oefeningen en moeilijkheden om te trainen.

We startten de dag met enkele oefeningen aan het water. Door de hevige regen van de laatste dagen stond de anders stinkende beek hoog genoeg en dat leverde enkele mooie oefeningen op waarbij de honden de dummies over water moesten gaan apporteren. De hellende afgrond zorgde voor een extra moeilijkheid wat de oefeningen een stuk minder vanzelfsprekend maakten dan op het eerste ogenblik leek.

Vervolgens werd van het bos (en de snoeiwerken die er momenteel bezig zijn) gebruik gemaakt om wat hindernissen te trainen, als ook het netjes vooruitsturen tussen de bomen.

Na een leerrijke voormiddag trokken we richting taverne voor een hapje en een eerste bespreking van hetgeen we tot nu toe geoefend hadden.

Met ronde buikjes waren we alvast tevreden dat we de namiddag - ondanks de weersvoorspellingen - nog steeds droog konden beginnen. Hier en daar kwam een zonnestraaltje tevoorschijn toen we op het grote grasveld memory apporten op grotere afstand zouden gaan trainen.

De uiteenzetting in de namiddag was erg interessant en gaf ongetwijfeld weer inspiratie voor verdere oefeningen en training in de toekomst. Er zat een flink stuk uitdaging in de oefeningen die aan bod kwamen, maar Mendel bracht het er netjes van af.

Kortom, het was weer een dagje genieten in de natuur, samen met leuke mensen en weer heel wat opgestoken!

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Dummytraining bij Tina en Hektor (Agildes Fast Like The Wind)

02-05 juni 2011

Tijdens het OHH weekend verbleef ik in het mooie Noorwegen. Van 2 juni t/m 5 juni, was ik uitgenodigd om een training te geven aan een groepje Tollertrainers in de regio van Lillehammer. Het was een unieke ervaring en ik heb met plezier mijn ervaring en kennis gedeeld met deze zeer gemotiveerde trainingsgroep.

Voor mij was het de eerste keer om een meerdaagse training te geven, maar toch waren onze dagen meer dan goed gevuld. Verder was het ook de eerste keer dat ik buitenlandse Tollers heb mogen trainen. Ook bij deze honden was ik blij met de werklust die ze uitstraalden. De ‘types’ begroeiing in het hoge noorden zijn toch gans verschillend van de onze, dus was het voor mij even kijken hoe we alles zouden aanpakken. We hadden alvast geen gebrek aan bossen en water!  De natuur was er gewoon prachtig en nog zo puur.

Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk uit te leggen hoe wij hier werken met onze Tollers/retrievers. We hebben zowel voetwerk, de stopfluit en steayness als zoek-, water- en dirigeerwerk getraind en dit alles met de nadruk op het belang van een stevige basis en contact met de handler. Het viel me enorm op dat de honden en de mensen toch wel evolueerden op een relatief korte termijn van 4 dagen. Voor mij was dat uiteraard aangenaam om te zien.

Verder heb ik ook bijgeleerd over de ‘Scandinavische methode van werken en handlen. Ik vond het vooral spijtig dat ik geen eigen honden bij had. Wie weet volgende keer…:-)

Bij deze zou ik graag Guro, Inger Helene, Perley en Tina willen bedanken voor de goede sfeer, het enthousiasme waarmee ze de training hebben gevolgd en hun warm welkom.

Ten slotte wil ik zeker Tina nogmaals bedanken voor de uitnodiging, haar gastvrijheid, de goede ontvangst en het aangenaam verblijf dat ze mij heeft bezorgd.

Voor foto’s verwijs ik naar: https://picasaweb.google.com/tollerparken/JaktkursMedJelleHuysmans#

Jelle

 

Dummytraining with Tina and Hektor (Agildes Fast Like The Wind)

02-05 June 2011

I went for a trip to Norway during the Ascension weekend. From 2nd June until 5th June, I was invited by Tina and Hektor to give gundog training to a small group of Tollerowners in the region of Lillehammer. It was a very unique experience and it was a great pleasure for me to share my experience with this very motivated group of Tollerowners.

For me it was the first time to give a multiple day training, but nevertheless, time really flew during these busy days. It was also my first opportunity to train Tollers outside Belgium and I was very pleased with their will to please and ability to work. The vegetation in Norway was very different than the terrains we are used to over here so a little creativity was needed to set up the training. The large forests, lakes and pure nature were spectacular!

I did my best to explain the way we work with our Tollers/Retrievers over here in Belgium. We paid attention to heelwork, the whistle, steadyness, searching, water and direction work, and expressed the importance of a good basic training and contact between dog and handler. I was very amazed and pleased about the way the dogs and their handlers made progress in such a short time!

And of course, it was also very interesting for me to learn about the way the Scandinavians work and train their dogs and it was a pity I couldn't take any of my own dogs with me, but who knows for the future ;-)

I would like to thank Guro, Inger Helene, Perley and Tina for the warm welcome, the good spirit and the very nice days we spent together. I really enjoyed their enthousiasm during the training days.

And of course a special 'thanks' to Tina for inviting me and her kind hospitality.

You can find some pictures over here: https://picasaweb.google.com/tollerparken/JaktkursMedJelleHuysmans#

Jelle

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Dummytraining met Dirk Volders

28 mei 2011

Op 28 mei, 2011, hebben we weer een geslaagde trainingsdag met Dirk Volders georganiseerd.

We zijn de training gestart met een walk-up. Verder hebben we ook belangrijke basisonderdelen zoals zoekwerk, vooruit, steadyness, markeren en de stopfluit getraind.

Tijdens de namiddag was de beurt aan wat waterwerk.

We hebben de trainingsdag afgesloten met dirigeerwerk en een zalig terrasje :-)

Bedankt aan Dirk en de andere deelnemers! Sfeerbeelden kan je hier vinden (met dank aan Esther):

https://picasaweb.google.com/roestoller/TrainingBelgie2011_DirkVolders?feat=directlink

Groeten,

Jelle, Hina & Darwin

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Dummytraining Belgian Toller Club

09 oktober 2010

Op zaterdag 9 oktober, 2010, heb ikzelf de jachttraining georganiseerd door de de Belgian Toller Club mogen leiden. Training geven kan soms even leerrijk zijn als zelf een seminarie te volgen en het is natuurlijk altijd geweldig om andere goede honden aan het werk te zien. Ik had deze dag het genoegen een training te mogen geven aan een leuke groep jonge Tollers.

Er waren honden bij zonder enige ervaring en anderen die toch al een begin kenden binnen het jachttrainingsgebeuren. De meeste honden waren jonger dan 20 maanden, maar allemaal bijna even enthousiast en spontaan. Tijdens de voormiddag hebben we enkele basisprincipes toegelicht en getraind, waaronder fluitsignalen, voetwerk, appèl, steadyness, memory apport, markeren, zoeken, vlot nemen van begroeiing, …

Tijdens de middag hebben we samen heerlijk geluncht om er na de middag weer stevig in te vliegen.

's Namiddags gingen we verder op de basis die tijdens de ochtend was gelegd. We hebben een zoek oefening gedaan waarbij de honden enkele dummies uit het valgebied van de ochtend moesten zoeken. Verder hebben we ook enkele appèl oefeningen gedaan, waarbij steadyness en controle en rust aan de voet zeer belangrijk waren. Ten slotte hebben de iets minder geduldige honden nog enkele steadynesstips mee naar huis gekregen. Ik vind het zeer fijn om mijn, toch nog zeer beperkte, ervaring te kunnen delen met andere gemotiveerde handlers. Een Toller mag dan wel een retriever zijn, maar sommige accenten zijn gewoon anders per retrieversoort. Het was een aangename en degelijke groep met veel potentieel en een plezier om de dag mee door te brengen.

Ik hoop dat iedereen het interessant en leerrijk vond en dat de deelnemers even hard hebben genoten als ikzelf. Ten slotte wens ik alle deelnemende handlers veel succes in de toekomst met hun Toller!

Met dank aan Marc Boeykens voor de mooie foto’s.

Jelle

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Dummytraining met Dirk Volders

31 juli 2010

Op 31 juli, 2010, heb ik wederom aan een training met Dirk Volders deelgenomen.

Tijdens de voormiddag heb ik met Darwin getraind en er waren nog enkele zeer ervaren honden en handlers die deze training hebben gevolgd. We hebben onze honden lange afstanden laten lopen en hebben ook een walk-up gedaan. Ook Lindsay en Mendel hebben tijdens de voormiddag de training gevolgd. Mendel heeft het zeer goed gedaan en wist zijn concentratie er goed bij te houden. We hebben de training van de voormiddag afgesloten met waterwerk.

Tijdens de namiddag was de beurt aan Hina en hebben we met de ‘jonge’ honden vooral getraind op waterwerk. Het zwemmen en zoeken tussen de waterlelies was voor de onervaren honden een uitdaging. Verder hebben we een oefening opgebouwd zodat we onze honden uiteindelijk over water konden sturen waarbij ze nadien nog ongeveer 80m vooruit moesten lopen tot bij de dummy. Voor alle honden was deze oefening geslaagd.

We hebben de trainingsdag afgesloten met een walk-up en een zalig terrasje :-) Wederom een dikke merci aan Dirk!

Groeten,

Jelle, Hina & Darwin

 

Dummytraining met Dirk Volders

31 juli 2010

On July 31st 2010, I participated once more in a training seminar with Dirk Volders.

Darwin and I joined the morning training amongst some other very experienced dogs and handlers. Next to some far distance retrieves, we also did a walk-up. Lindsay also participated with Mendel in the morning. Mendel did a very nice job and managed to stay focused in the rather large group of dogs. We finished the morning training with some waterwork.

After the lunch break, it was Hina’s turn to train some waterwork with the younger dogs. Swimming and searching between the water lilies was definitely a challenge for the inexperienced dogs. Furthermore, we also build up an exercise to make the dogs swim over water and run another 80m inland to get the dummy. All dogs managed to do this rather difficult retrieve very nicely and without hesitation.

We finished our training day with a walk-up and of course a nice drink at a lovely terrace :-) Again, a big ‘thank you’ for Dirk! We really enjoyed it!

Kind regards

Jelle, Hina & Darwin

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Dummytraining met Mr Jeffery and Mr Brazier

5 juni 2010

Op zaterdag 5 juni kreeg ik de kans een training bij te wonen met 2 Engelse keurders, nl. Mr Jeffery en Mr Brazier. Deze keurden op zondag de WT van de GRCB en als helper werd mij de kans aangeboden aan deze training deel te nemen. Met een jonge hond in opleiding is het altijd interessant de mening en expertise van anderen mee te krijgen, dus nam ik Hina mee. Na een kort apport, memory-, blind- en waterapport gingen we naar een groter veld voor een walk-up en apport in de gracht. Wat mij opviel is dat onze manier van training voor het grootste stuk overeen komt met wat we vandaag hebben geoefend. Ondanks de hitte (29 graden) bleef Hina geconcentreerd en ging haar snelheid er niet op achteruit! We zijn dus weer een ervaring rijker!

Dummytraining with Mr Jeffery and Mr Brazier

5 June 2010

On Saturay 5th June I entered a training with 2 English judges, Mr Jeffery and Mr Brazier. Both gentlemen were judging at the WT of the GRCB on Sunday and as a helper, I got the chance to attend this training. Because Hina is my youngest training dog, I took her with me to get the opinion and training expertise of these 2 judges. After a short retrieve, memory, blind and water retrieve, we went to a larger meadow for a walk up and retrieve in the ditch. I was very surprised that my way of training is very similar to the exercises we did today. And even though it was very hot (29 degrees), Hina stayed very focussed and she didn't loose speed! It was a very good experience for both of us!

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Dummytraining met Dirk Volders

20 maart 2010

Op 20 maart, 2010, ben ik weer uitgenodigd voor een trainingsdag met Dirk Volders. Omdat de training van vorige week zo goed was, had ik besloten om zowel Darwin als Hina mee te nemen.

Tijdens de voormiddag heb ik met Hina getraind. Onze ‘kleine’ meid heeft het goed gedaan en haar vertrouwen groeit elke dag meer en meer. Toch zijn er nog enkele schoonheidsfoutjes die we zouden moeten zien weg te werken :-) Voor haar vond ik het een goede ervaring om eens in groep te trainen met verschillende honden.

Net zoals vorige week werd benadrukt dat wij als handler onze hond vaker en sneller moeten helpen zodat ze zelfzekerder worden en nog beter zouden doen wat we van hen verwachten. Hierbij zijn gehoorzaamheid (fluit) en aandacht van uiterst belang!

Tijdens de namiddag was de beurt aan Darwin en hebben we voorral getraind op waterwerk. Nadien heeft Hina ook enkele waterapporten mogen doen.

Wederom een enorme merci aan Dirk. Zeker ook bedankt voor de tips rond de ‘aandachtsfluit’ en het waterwerk!

Verder wil ik ook Kris van harte bedanken voor de uitnodiging en haar gastronomische gastvrijheid!

Groetjes aan allemaal,

Jelle, Hina & Darwin

 

Dummytraining with Dirk Volders

20 March 2010

On March 20, 2010, I have been invited again to a dummy-seminar with Dirk Volders. As the training of last week was so interesting, I decided to take both Darwin and Hina with me.

Before noon I trained with Hina. Our ‘little’ girl did it well and I have noticed that her confidence is growing more each day. However, there are still some small things we need to improve :-) For Hina is was a good experience to train in group with different dogs.

The same as last week, it was emphasized that we should help our dogs more and sooner in training. In this respect, obedience (whistle) and attention are essential!

In the afternoon, Darwin and Hina could do some water retrieves.

Again, many thanks to Dirk for his useful tips, especially regarding the whistle and water work.

Last but not least, I would like to thank Kris for the invitation to this training and her gastronomical hospitality!

Best regards to all,

Jelle, Hina & Darwin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Dummytraining met Dirk Volders

13 maart 2010

Op 13 maart, 2010, werd ik uitgenodigd voor een trainingsdag met Dirk Volders. Dirk werkt zelf met zijn honden op een positieve, opbouwende en ondersteunende manier en zijn methode werd zeker door iedereen geapprecieerd. Ik ging naar deze training met zeer hoge verwachtingen en deze zijn zeker waargemaakt.

Samen met Darwin heb ik ten volle genoten van deze dag en heb ik interessante trainingsmethodes leren kennen. Voor mij persoonlijk is het een enorm leuke ervaring geweest om met mijn Toller, welke retriever toch nog niet door iedereen goed begrepen wordt, in een groep te kunnen trainen met RETRIEVER-liefhebbers die ook effectief hun kennis en ervaring willen delen J Of je nu een Toller hebt of een Labrador of een Golden, elke hond en voorjager zijn gelijk en evenwaardig op hun eigen manier. Voor mij is dat zeker en vast ‘the way it has to be’ J

De dag begon met een aangename gezelligheid met iedereen aan de ontbijttafel. Tijdens de ochtendtraining werden er verschillende vertrouwde dingen verteld, maar kwamen er ook andere ‘nieuwe’ inzichten aan het licht. Vooral de eenvoud en logische aanpak van trainen en de opbouwende en ondersteunende handling van de honden gaf ons zeker een goed gevoel. Ik heb vooral beseft dat we als handler onze hond vaker moeten helpen zodat onze honden zelfzekerder worden en nog beter zouden doen wat we van hen verwachten. Zowel handlers als hun honden moeten leren kennen en het is vooral de taak van de handler om de verantwoordelijkheid op zichzelf te nemen tijdens de trainingen. Het inschattingsvermogen van ons als handler is van groot belang en daarom was de grootste boodschap van Dirk om onze honden te leren “lezen” en hen ook het nodige vertrouwen te geven. Als er dan al wat fout loopt dan zorgen we ervoor dat onze honden blijven vertrouwen en enthousiast voor ons willen blijven werken.

Tijdens de middagpauze werd er uitgebreid bijgepraat en verteld over onze retrievers en de trainingen. Het was heel tof te merken hoe iedereen vol is van hun retriever en zijn/haar passie voor het werken met zijn hond in het veld of op wedstrijden.

Ook de namiddagtraining was uiterst geslaagd en is er mooi werk gezien. Voor mij was het niet alleen aangenaam om met Darwin te werken en om hierbij ook de ondersteuning en waardevolle tips van Dirk te krijgen, maar ook het werken van de andere voorjagers en hun honden was een plezier om naar te kijken.

Via deze weg zou ik graag Dirk nogmaals willen bedanken voor de tips en voor het delen van zijn kennis en ervaring. Ik besef maar al te goed dat hier heel veel geduld, sportiviteit en goodwill voor nodig is.

Verder wil ik ook Patsy van harte bedanken voor de uitnodiging, haar gastvrijheid en al haar steun die ze ons tot hiertoe heeft gegeven in het retrievertraininggebeuren!

Groetjes aan allemaal,

Jelle & Darwin

 

Dummytraining with Dirk Volders

13 March 2010

On March 13, 2010, I was invited to a dummy-seminar with Dirk Volders. Dirk works with his own dogs in a supportive, positive and constructive way, which certainly was appreciated by the other participants. I joined this training with high expectations and these were are fulfilled by the end of the day.

Together with Darwin I fully enjoyed this day and we learned some very interesting training methods. For me personally, it was a wonderful experience to train with a Toller, which is a retriever not yet correct understood by everybody, in a Group of RETRIEVER-people who want to share their knowledge and experience with me J Whether you have a Toller, or a Labrador or a Golden, each dog and handler are all worth the same on their own manner. For me this is certainly ‘the way it has to be’ J

The day began with a warm welcome around the breakfast table. During the first part of the training, Dirk mentioned some techniques confirming the efficiency of our current training program, but we also heard some new and very interesting ways to train a gundog. Especially the simplicity and logical way of training and the constructive handling of the dogs did give us a good feeling. I, as a handler, realized that we should more often help and support our dog during training in order to get them more self confident and obedient. As well the handlers as their dog need to understand each other and it is the handler who needs to take the full responsibility during training, not the dogs! The ability to understand our dog is of huge importance and it was a message that Dirk wanted to share with us. He strongly encouraged us to learn to ‘read’ our dogs and to give them the necessary faith. If something goes wrong, just take care that your dog makes progress with the same passion and enthusiasm.

During lunch we all talked about our passion for training, working and competing with our retrievers. It was nice to notice this enthusiasm with everybody.

Also the training session in the afternoon was a great success, with lots of good work from all dogs. I enjoyed to work with Darwin under the supportive and valuable guidance of Dirk, but I also enjoyed to see the work of the other handlers and their dogs.

Through this way, I would like to thank Dirk again for his useful tips and to share his knowledge and experience with us. I really understand that it requires lots of patience, sportivity and goodwill.

Last but not least, I would like to thank Patsy for the invitation to this training, her hospitality and all the support she has given us until present with respect to retrievertraining!

Best regards to all,

Jelle & Darwin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

terug / back

Gundog training with Dr. Patsy Deheyder

July 30 – August 1, 2009, Zichem - As

Dear Retrieverfriend,

Hereafter you will read about ‘Darwin’s Friends’ first gundog training symposium organized from July 30th until August 1, 2009, in Zichem and As.

First of all, I really would like to thank Patsy Deheyder for her time and effort to lead the training and to share her knowledge and experience with us. Also Patsy’s colleague, Willy Geens, was more than welcome to teach the tollerpeople some very nice exercises and to share his ideas with us.

For me personally, it was nice to organize such an event, thought it took some efforts to plan and organize everything. Anyway, it was worth all this as it is very satisfying to meet some of the few people who are actually working with their Tollers.

On Thursday, we started with a few basic exercises to warm up the dogs. Steadiness training, heelwork and some easy retrieving with the youngsters and some memory, marking and direction work for the advanced dogs. In the afternoon the young dogs got some water work and searching. The advanced dogs trained their heelwork and got some memory and marking retrieves.

On Friday, we trained on the different types of searching in the field. Depending on the situation on the shoot and the kind of game shot, you should be able to command your dog to do the right thing in order to collect the game in an efficient way. Our dogs needed to search a particular area on several distances and they needed to hunt in front of us, which were for some dogs very good exercises. Thereafter, the dogs got some retrievers getting over obstacles like a ditch or a slope. In the afternoon, the youngsters got some water work and some markings, while the advanced dogs got some more ‘blind’ water retrieves and memory retrieves.

On the last day, we finished the training with some steadiness training, the stop whistle and some direction work.

Both the dogs as the handlers were very tired, but satisfied and pleased after this last training session. We finalized the workshop with a good and tasty lunch.

The most important reason why we invited Dr.Deheyder is that her way of handling is very calm, gentle and patient, which fits perfect for the sensitive Toller. I heard from all participants that they all had a good experience with their Tollers during the symposium and that they really learned a lot about the very important basic gundog training.

In any case, I have seen some good quality gundog work during the symposium and both Patsy and Willy were as well very positive about the work of the tollers and especially about the enthusiasm and drive of the tollerpeople and the band they had with their dog.

For Willy and Patsy, it was a special experience too as they could get acquainted with the working style of the Nova Scotia Duck Tolling Retriever. The most remarkable they noticed, was that the Tollers were so sensitive and very playful during the work.

During these training days, we aimed to give the beginning trainers a solid basis in order to train their dog to become a reliable and solid working companion. For the more experienced handlers we tried to give them an additional view on training their gundog and to teach them how to improve the abilities of their dog, both for practical hunting as for competition.

We all have seen that, also when the dog has reached a more advanced level, it is necessary to maintain the basic skills like heelwork and steadiness.

I guess that everybody has enjoyed him/herself and that each trainer gained a lot of knowledge and experience in gundog training.

I want to wish all participants and their dogs the best in the future hope to meet them soon again!

Jelle Huysmans

Darwin’s Friends