02/09/2018: At the Championship Clubshow of the Dutch Tollerclub, Floor became 2nd Excellent in Open Class, and Watson 1st Excellent in Working Class and BIS Working Class! Well done!

02/09/2018: Op de Kampioensclubmatch van de Nederlandse Tollerclub werd Floor 2e Uitmuntend in Open Klas, en Watson 1e Uitmuntend in Gebruikshondenklas en BIS Gebruikshond! Goed gedaan!

   

foto: BelGer Photography

27/05/2018: At the BTC Work & Show weekend, Watson was rewarded with the prize for best dog in work and show combination (1st Excellent in Show Working Class + Excellent in Tolling Test Novice Class)

27/05/2018: Tijdens het BTC Work & Show weekend werd Watson beloond met de prijs voor beste hond in de werk en show combinatie (1e Uitmuntend show Gebruikshondenklasse + Uitmuntend Tolling Test Novice klas)

   

picture: BelGerPhotography

28/10/2017: 3 times 'Congratulations' 8-) Mendel, Hina and Watson competed at the TJP Championships, showing great work and wining their classes! Hina won Veteran Class, Mendel won Open Class, and Watson won Novice Class. For the 3rd year in a row, Mendel won the exchange trophee which he can now keep :-)

28/10/2017: 3 keer 'Gefeliciteerd' 8-) Mendel, Hina en Watson hebben deelgenomen aan het TJP Championship, heel netjes gewerkt en ieder hun klasse gewonnen! Hina won bij de Veteranen, Mendel de Open Klas en Watson Novice Klas. Voor het derde jaar op rij won Mendel ook de wisselbeker, welke hij nu mag houden :-)

   

28/07/2017: Again, big applause for Belgium! At the Eurochallenge team competition held at the Game Fair in the UK, Belgium ended on the 2nd place, only 1 point behind the winning team. Ighor also won Best Golden, Kay won Best Labrador and Watson, who competed here for the first time, got the 2nd highest points in the '3rd breed' section ;-) Well done boys!!

28/07/2017: Wederom, applaus voor BelgiŽ! Op de Engelse Game Fair eindigde BelgiŽ op de tweede plaats in de Eurochallenge teamwedstrijd, met slechts 1 punt verschil met het winnende team. Ighor won ook de prijs voor Beste Golden, Kay voor Beste Labrador en Watson eindigde in zijn categorie met de 2e hoogste punten ;-) Goed gedaan jongens!!

   

06/06/2017: Our team competed in the Tolling Test in Terhills. Hina and Mendel were entered in Veteran and Open Class, and even though they were suffering from the heat, they both got a qualification 'Excellent'. Watson competed in Novice Class and got an 'Excellent' as well after succeeding the tricky blind retrieve on water. Our little girlie Floor competed in Junior Class and got a very nice 'Promising'.

06/06/2017: Ons team heeft deelgenomen aan de Tolling Test in Terhills. Hina en Mendel namen deel in Veteraan en Open Klasse en behaalde beiden een 'Uitmuntend', ookal hadden ze duidelijk last van de hitte. Watson nam deel in Novice Klasse en behaalde ook een 'Uitmuntend' na het binnenhalen van het tricky blinde apport op water. Ons kleine meisje Floor was er ook en liep haar eerste wedstrijd in Junior Klasse waarbij ze een mooie 'Belovend' haalde.

6/  

picture: BelGerPhotography

17/04/2017: The new competition season started pretty well for us! On the 1st of April Watson competed in a Mock Trial and won the Novice class with a 1st place Excellent! On Easter Monday, our 3 red ones were entered for the Tolling Test in Beuningen (NL) and they managed to get all dummies in. Watson got a 'Very Good' in Novice Class, Mendel also a 'Very Good' in Open Class, and Hina an 'Excellent' in Veteran Class 8-)

17/04/2017: Het nieuwe wedstrijdseizoen is voor ons positief begonnen! Op 1 april heeft Watson deelgenomen aan een Mock Trial en daar de Novice klasse gewonnen met een 1e plaats Uitmuntend! Op Paasmaandag hebben onze 3 rode rakkers deelgenomen aan de TJP in Beuningen en allen brachten alle dummies binnen. Watson kreeg een 'Zeer Goed' in de Novice klas, Mendel ook een 'Zeer Goed' in Open klas en Hina een 'Uitmuntend' bij de Veteranen.

   

29-30/10/2016: Team 'Flaming Rockstars' really rocked last weekend! All 3 were qualified for the annual 'Tolling Championships' organised by the BTC. Only 3 'Excellent's were given that they, guess who took them home 8-) On Sunday, our red rascals competed again, and all performed really well. So proud of our team!

29-30/10/2016: Team 'Flaming Rockstars' hebben afgelopen weekend weer hun beste beentje voorgezet! Alle 3 waren ze gekwalificeerd om deel te nemen aan de jaarlijkse 'Tolling Championships' die door de BTC georganiseerd worden. Er werd die dag slechts 3 keer een 'Uitmuntend' gegeven, je mag al raden wie deze naar huis hebben genomen 8-) Op zondag hebben onze rode rakkers terug deelgenomen en wederom heel netjes gewerkt. We zijn trots op deze mooie seizoensafsluiter!

Flaming Rockstars Lordwatson,
Sat: Clubchampion in Beginner Class - 1st place Excellent
Sun: Novice Class - Good

Hunter's Moonlight Bluebell Gwendolyne
Sat: Vice-Clubchampion in Open Class - 2nd place Excellent
Sun: Open Class: Excellent

Imdarwinjr
Sat: Clubchampion in Open Class / winner of exchange trophee (2nd year in a row) - 1st place Excellent
Sun: Open Class: Very Good

 

   

17-18/09/2016: We competed with our 'red team' in the TJP in Monsteras (SE). Hina and Mendel were entered in Elite, Watson in Beginner. All showed very nice work and were rewarded with a 1st prize!

17-18/09/2016: We hebben met onze 'rode team' deelgenomen aan de TJP in Monsteras (SE). Hina en Mendel in Elite, Watson in Beginner. Allen hebben heel mooi werk laten zien en behaalden een 1st prize!

   
03-04/09/2016: Hina, Mendel and Watson competed in the double TJP that was held in Terhills this weekend. So... 3 dogs, 2 tests each, and we took home 5x Excellent and 1x Good!! Hina and Mendel were entered in Open Class (=Ekl) and were rewarded with 'Excellent' on both days. Watson was running one of his last tests in Beginner Class and got an Excellent on Saturday, and Good on Sunday. Well done little red ones!

03-04/09/2016: Hina, Mendel en Watson hebben dit weekend deelgenomen aan de dubbele TJP in Terhills. Dus... 3 honden, 2 proeven per hond, en we hebben 5x Uitmuntend en 1x Goed mee naar huis genomen!! Hina en Mendel startten in Open Klas en haalden beiden een 'Uitmuntend' op beide proeven. Watson liep een van zijn laatste proeven in Beginnerklasse en haalde een 'Uitmuntend' op zaterdag, en 'Goed' op zondag. We zijn trots op onze kleine rode Retrievers!

   

29/07/2016: For the third year in a row, the Belgian team gained a top-3 place at the Eurochallenge Teamcompetition held at the Game Fair in the UK. This year, Belgium finished on the second place, just 4 points behind the winning team. Huge congratulations to Kay, Ighor and our little Hina :-)

29/07/2016: Voor het derde jaar op rij heeft het Belgisch team een top-3 plaats behaald op de Eurochallenge wedstrijd op de Game Fair in Engeland. Dit jaar is BelgiŽ op een mooie tweede plaats geŽindigd op slechts 4 punten van het winnend team. Een dikke proficiat aan Kay, Ighor en onze kleine Hina :-)

   

15/07/2016: Congratulations to Susi and Matti who became Swedish Gametracking Champion!

15/07/2016: Onze felicitaties voor Susi en Matti die Zweeds Bloedspoorzoekkampioen is geworden!

   

10/07/2016: We received wonderfull news from Finlnd! Watson and Pipsa became the proud parents of 8 puppies!

10/07/2016: We hebben geweldig nieuws uit Finland ontvangen! Watson en Pipsa zijn de trotse ouders geworden van 8 puppies!

   

From left to right: granddaughter Floor, son Mendel and birthday boy Darwin

03/07/2016: Darwin celebrated his 12th birthday already! Time flies too fast...

03/07/2016: Darwin viert al zijn 12e verjaardag! De tijd gaat echt te snel...

   

02-03/07/2016: Kennel reunion = 2 days of fun, games, gundog training, and a lot of catching up to do with a nice BBQ! Thanks all for coming, we had a wonderfull time!

02-03/07/2016: Kennel reunie = 2 dagen plezier, spelletjes, jachttraining en vooral veel bijpraten bij een lekkere BBQ! Bedankt allemaal om langs te komen, we hebben er erg van genoten!

   

19/06/2016: We finished this year's WT season with by competing in the Belgian Tollerclub's Team WT with... of course, a Toller Team! We united 'the best of' Belgium, Italy and Germany and finished on the 9th place with our red ones! Congratulations Hina, Enigma and Bo!

Watson competed in a more 'multicultural' team with the Lab and Golden of our good friends. We truely enjoyed this competition!

19/06/2016: We hebben het WT seizoen afgesloten met onze deelname aan de Team WT georganiseerd door de BTC. Daarvoor hebben we 'het beste' van BelgiŽ, ItaliŽ en Duitsland verenigd voor een echt Toller Team! En... we zijn op een mooie 9e plaats geeindigd! Proficiat Hina, Enigma en Bo!

Watson heeft in een iets meer 'multicultureel' team meegedaan samen met de Lab en Golden van onze goede vrienden. We hebben erg van deze wedstrijd genoten!

   

28/03/2016: First test of the year for Watson and he did great! At the Tolling Test in Hasselt, he got a first prize (Excellent) in Beginner Class!

28/03/2016: Watson heeft zijn beste beentje voorgezet op zijn eerste test dit jaar! Op de Tolling Test in Hasselt behaalde hij een mooie Uitmuntend in Beginnerklasse!

   

24/11/2015: Well Done Enigma Della Tenuta Degli Highlanders "Engima" and Imdarwinjr "Mendel" became the proud parents of 4 boys and 3 girls.

24/11/2015: Well Done Enigma Della Tenuta Degli Highlanders "Enigma" en Imdarwinjr "Mendel" zijn de trotse ouders geworden van 4 reutjes en 3 teefjes.

   

    Open Class

Beginner Class

11/10/2015: Nowadays, we can't imaging having Tollers and not run Tolling Tests :-) We enjoyed the BTC Tolling Championships a lot! Great test, great terrain, and great results :-) In Beginner Class, Watson became Vice-Clubchampion with a qualification 'Very Good'. In Open Class, both Mendel and Hina got an 'Excellent'. Mendel became Clubchampion and Hina Vice-Clubchampion. Need I say more that we are very proud of our dogs :-)

11/10/2015: Tegenwoordig kunnen we ons al niet meer inbeelden Tollers te hebben en geen Tolling Testen te lopen :-) We hebben erg genoten van het BTC Tolling Championship dit jaar! Geweldige test, geweldig terrein en geweldige resultaten :-) In Beginner klas werd Watson Vice-Clubkampioen met een 'Zeer Goed'. In Open Klas behaalden Mendel en Hina beiden een 'Uitmuntend'. Mendel als Clubkampioen en Hina als Vice-Clubkampioen. We zijn echt supertrots op de behaalde resultaten van onze honden.

   

Mendel

Watson

13/09/2015: We had a great time with our dogs and friends at the championship clubshow of the Dutch Tollerclub! Watson and Mendel enjoyed themselves in the ring and got nice critiques from the judge. Watson got 1st Excellent in Breeder's Class, and Mendel 2nd Very Good in Working Class. Next to that, we are very proud of Darwin's 2 grandchildren for becoming best Puppy (Mayflower Dancer's Onyx) and Reserve Best Male (Agildes Heart of Steel). Well done!!

13/09/2015: We hebben een heel fijne dag beleefd met onze honden en vrienden op de kampioensclubmatch van de Nederlandse Tollerclub! Watson en Mendel hadden plezier in de ring en hebben mooie keurrapporten gekregen. Watson eindigde 1e met een Uitmuntend in Fokkersklas, en Mendel 2e met een Zeer Goed in Werkklas. Daarnaast zijn we ook heel trots op Darwin zijn kleinkinderen die Beste Puppy (Mayflower Dancer's Onyx) en Reserve Beste Reu (Agildes Heart of Steel) zijn geworden. Goed gedaan!!

   

05/09/2015: Watson, our youngest, is really growing up now! He competed in the WT-finals in Beginner class today. He bring in all dummies, but didn't get enough marks to go on to exercise 4 and 5. But very proud of him as he was the only Toller that got selected this year!

05/09/2015: Onze jongste Toller Watson is nu echt wel 'groot' aan het worden. Hij deed vandaag mee aan de WT-finale in Beginnerklas. Hij haalde netjes alle dummies binnen, maar haalde niet de selectie om door te gaan naar proef 4 en 5. Maar toch erg trots op onze jongen, gezien hij de enige Toller was die geselecteerd werd dit jaar!

   

16/08/2015: Our 3 youngest Tollers were entered for the TJP "Summer Trophee". The big water, partially covered in water lilly leaves and thick reed on the side made it a true challenging test! But our little red ones managed perfectly and all took nice results back home:

16/08/2015: Onze 3 jongste Tollers hebben deelgenomen aan de TJP "Summer Trophee". De flinke waterpartij, gedeeltelijk bedekt met leliebladen en dikke rietkraag maakten het tot een uitdagende test! Maar onze 3 rooie hebben zich er mooi doorheen weten te slaan en behaalden volgende mooie resultaten:

Watson (Beginner Class): "Good"

Mendel (Open Class): "Good"

Hina (Open Class): "Excellent" with HP and judge's choice

   

31/07/2015: Congratulations Ighor, Hina and Hoshi for being the stars at the Eurochallenge @ CLA Game Fair teamcompetition for Retrievers again! For the second year in a row, Belgium gained a top-3 place. The competition took place in a very challenging arena, covered in sugarbeet-like vegetation with a lot of jumps and even a small pond in the middle. We had a great time at Harewood House and are looking forward to next year!

31/07/2015: Een dikke proficiat voor Ighor, Hina en Hoshi die weer schitterden tijdens de Eurochallenge @ CLA Game Fair teamwedstrijd voor Retrievers. Voor het tweede jaar op rij sleepte BelgiŽ een top-3 plaats binnen! De wedstrijd vond plaats in een uitdagende arena die beplant was met een suikerbiet-achtige begroeiing, heel wat hekwerk waarover gesprongen moest worden, en zelfs een kleine vijver in het midden. We hebben een prachtig weekend beleefd in Harewood House en kijken al uit naar volgend jaar!

 

   

03/07/2015: Happy 11th birthday Darwin

03/07/2015: Darwin wordt vandaag 11!

   

28/06/2015: Watson finished his first WT-season with style! 4 competitions, passing all of them with nice points! We are so proud of our 'little boy' and are looking forward to the WT-finals in the beginning of September.

28/06/2015: Watson heeft zijn eerste WT-seizoen in stijl geŽindigd! 4 wedstrijden, en allen geslaagd met mooie punten! We zijn trots op onze 'kleine jongen' en kijken al uit naar de WT-finale die begin september plaats vinden.

   

02-03/05/2015: Another weekend to remember! On Saturday, we entered 3 dogs for the Working Test in Wingene. Mendel and Hina were competing in Open Class, but unfortunately missed 1 dummy each, so no ranking this time. For Watson, it was his very first WT and he couldn't have done any better! He finished with 92/100 and a shared 3rd place. He's now also selected for the WT-finals at the end of the season. On Sunday, Watson and his brother Lee (FR Lightning) were entered for the clubshow of the Belgian Retriever Club. Lee got 2nd Excellent in Open Class and Watson 1st Excellent in Breeder's Class. Way to go boys!!

02-03/05/2015: Wederom een weekend om te herinneren! Op zaterdag hebben we met 3 honden deelgenomen aan de Working Test in Wingene. Mendel en Hina deden beiden mee in Open Klas, maar misten jammer genoeg elk 1 dummy waardoor deze keer geen plaats in het eindklassement. Voor Watson was het zijn eerste deelname aan een WT en hij kon het niet beter gedaan hebben! Hij eindigde met 92/100 op een gedeelde 3e plaats waardoor zijn ticket voor de WT-finale aan het einde van het seizoen ook al binnen is. Op zondag hebben Watson en zijn broer Lee (FR Lightning) meegedaan aan de clubshow van de Belgian Retriever Club. Lee behaalde een 2e plaats Uitmuntend in Open Klas en Watson een 1e plaats Uitmuntend in Fokkersklas. Goed gedaan jongens!!

   

14-15/03/2015: In the meantime, we started the new competition season with great success! Hina, Mendel and Watson entered the TJP in Begijnendijk and all got qualifications on both days. Next to that, all three qualified for the 'Championship finals' that will be held at the end of the season.

14-15/03/2015: Intussen hebben we het nieuwe wedstrijdseizoen met succes ingezet! Op de TJP in Begijnendijk hebben Hina, Mendel en Watson op beide dagen kwalificaties behaald. Daarnaast hebben ze zich alledrie reeds weten te kwalificeren voor de 'Championship' finalewedstrijd die op het einde van het seizoen zal plaatsvinden.

   

31/01/2015: We are looking back to an extremely well hunting season. Hina and Mendel have shown to be well trained and reliable picker up dogs, and our youngsters Watson and Piper have made a remarkable progress. We are very satisfied about our dogs and fortunate to have so many quality time during winter.

31/01/2015: We blikken terug op een erg goed jachtseizoen. Hina en Mendel zijn intussen goed getrainde en betrouwbare picker up honden, en ook onze jonge garde (Watson en Piper) hebben een mooie vooruitgang geboekt. We zijn erg tevreden op onze honden en erg gelukkig dat we zoveel quality time kunnen doorbrengen tijdens de winterperiode.

   

04-05/10/2014: We finished the last competitions for this year. On Saturday, Mendel and Hina participated in the Tolling Championship organised by the Belgian Toller Club. They were selected by the results they gained during the past 2 years. In the the highest class, Mendel finished with a 2nd place Very Good and Hina won with an Excellent. On Sunday, Mendel got a 'wrong bird' so no prize, Hina got an Excellent again. Watson as entered in Beginner class and got a 'good'. That's all for now, we will be enjoying practical hunt during wintertime.

04-05/10/2014: De laatste wedstrijden voor dit jaar zitten er op. Op zaterdag hebben Hina en Mendel deelgenomen aan het Tolling Kampioenschap wat door de Belgian Toller Club georganiseerd werd. Beide honden werden geselecteerd op eerder behaalde resultaten. In de hoogste klas is Mendel geeÔndigd op de tweede plaats met een 'Zeer Goed' en heeft Hina gewonnen met een 'Uitmuntend'. Op zondag bracht Mendel een verkeerd stuk binnen en bijgevolg geen kwalificatie. Hina behaalde wederom een 'Uitmuntend'. Watson deed mee in Beginnerklas en haalde een 'Goed'. Ziezo, dat is het voor nu, wij gaan deze winter verder genieten van de praktische jacht.

   

01-03/08/2014: In the meantime, we came back from Sweden with some very nice results! At the Tolling Test, Watson gained a 3rd prize in Beginner Class and we also took some prizes home from the show! Hina got an Excellent, Mendel and Darwin both a Very Good and Watson was placed 4th Excellent in a very large group (50 entries) in Open Class.

01-03/08/2014: Intussen zijn we terug uit Zweden met enkele mooie resultaten. Bij de Tolling Test behaalde Watson in Beginnerklas een 3rd prize (= Goed) en zijn we op de show ook mooi in de prijzen gevallen! Hina haalde een U, Mendel en Darwin beiden een ZG en Watson werd in een grote Open Klas (50 inschrjvingen) 4e geplaatst met een U.

   

18/07/2014: We already had a very busy summer. A couple of weeks ago, Hina participated in one of the Belgian teams taking part in the IWT in Denmark. It was a great experience and a good warm-up for the Eurochallenge competition at the CLA Game Fair in the UK. The Belgian team finished in second place. Congratulations Hina and her team members Hoshi and Ighor.

18/07/2014: We hebben reeds een drukke zomer achter de rug. Enkele weken geleden maakte Hina deel uit van een van de Belgische teams die deelgenomen heeft aan de IWT in Denemarken. Het was een geweldige ervaring en een goede voorbereiding voor de Eurochallenge wedstrijd tijdens de CLA Game Fair in Engeland. Het Belgische team behaalde daar een mooie tweede plaats. Een dikke proficiat voor Hina en haar teamgenoten Hosi en Ighor.

   

29/05/2014: We had another successful day in Denmark! At the TJP in Give, Hina managed to get her second 1st prize in Open Class and is now qualified for Elite Class. Same as Mendel, she managed to reach Elite in a straight line!

29/05/2014: We hebben een succesvolle dag gehad in Denemarken! Tijdens de TJP in Give heeft Hina haar tweede 1st prize in de wacht gesleept en is bijgevolg ook gekwalificeerd voor Elite Klasse! Net zoals Mendel heeft ze zich in rechte lijn, en met het minimum aan gespeelde wedstrijden weten te kwalificeren!

   

01/05/2014: Our Flaming Rockstars are celebrating their 2nd birthday!

01/05/2014: Onze Flaming Rockstars vieren hun 2e verjaardag!

   

27/04/2014: We have our first Flaming Rockstars working champion! Flaming Rockstars Loreen (Maya) became Swedish Gametracking Champion in Sweden. Congratulations Anette and Maya

27/04/2014: We hebben onze eerste Flaming Rockstars werkkampioen! Flaming Rockstars Loreen (Maya) is Zweeds bloedspoorkampioen geworden. Gefeliciteerd Anette en Maya

   

Mendel & Matti (picture by Jennifer Van Der Zijden)

26/04/2014: Lindsay and Mendel went to Denmark to compete in the Tolling Test in Soro. They managed to get a 1st prize again in Open class and are now officially qualified for 'Elite class'! We are very proud of this wonderfull result, especially because Mendel made his way to Elite in only 3 official tests (1st prize Beginner + 1st prize Open + 1st prize Open). Mendel's halfbrother Matti (Darwin x Jill) competed as well and got a 1st prize in Beginner class. Well done boys!

26/04/2014: Lindsay en Mendel hebben in Denemarken deelgenomen aan de Tolling Test in Soro. Ze behaalden wederom een '1st prize' (= Uitmuntend) en zijn nu officieel gekwalificeerd om bij de volgende test in Elite class te starten! We zijn erg trots op dit mooie resultaat, vooral omdat Mendel Elite class heeft bereikt in slechts 3 officiŽle wedstrijden (1st prize Beginner + 1st prize Open + 1st prize Open). Mendel's halfbroer Matti (Darwin x Jill) heeft ook aan de Tolling Test deelgenomen en behaalde een '1st prize' in Beginner class. Goed gewerkt!

   

27/03/2014: The sons and daughters of Jill and Darwin's second litter are celebrating their 3rd birthday already! Congratulations Kate, Karamel, Matti, Kian, Kero and Milo

27/03/2014: De zonen en dochters uit het tweede nest van Jill en Darwin vieren al hun 3e verjaardag! Gefeliciteerd Kate, Karamel, Matti, Kian, Kero en Milo

   

23/03/2014: We had a great and successful weekend at the BTC Tolling Test! Next to our own dogs, several puppies of Darwin and Hina were entered as well. In Beginner class, Lee (Gunner x Hina) and Kaiser (Darwin x Enya) got a 'Good', Sam (Gunner x Hina) and Matti (Darwin x Jill) a 'Very Good'. Unfortunately, Watson didn't manage to get a qualification and will need more confidence in the free search. On Sunday, it was Mendel and Hina's turn. Both dogs fulfilled the tasks fluently and made a nice retrieve with the goose. They were the only dogs in their class (Mendel in Novice, Hina in Open) to get a prize, and both even got an 'Excellent'!

23/03/2014: We hebben een succesvol weekend gehad op de BTC Tolling Test! Naast onze eigen honden hebben ook enkele pups van Darwin en Hina aan de wedstrijd deelgenomen. In Beginner klas hebben Lee (Gunner x Hina) en Kaiser (Darwin x Enya) een 'Goed' behaald, Sam (Gunner x Hina) en Matti (Darwin x Jill) beiden een 'Zeer Goed'. Watson heeft nog meer zelfvertrouwen nodig in het vrije zoeken en behaalde jammer genoeg geen kwalificatie. Op zondag was het de beurt aan Mendel en Hina. Beiden honden hebben de test vlot doorlopen en deden een mooi apport met de gans. Ze waren tevens de enige honden in hun klasse (Mendel in Novice en Hina in Open) die een kwalificatie wisten te behalen, en beiden dan nog wel een 'Uitmuntend'!

   

09/02/2014: At the dogshow in Genk, Watson got 1st Excellent, CAC and Best of Breed! Lee got a VG which means that both dogs now have their breeding permission.

09/02/2014: Op de hondenshow in Genk behaalde Watson 1e Uitmuntend, CAC en Best of Breed! Lee behaalde een ZG, zodoende hebben ze beiden hun foktoelating behaald.

   

06/10/2013: We participated at the Belgian Toller Club's Tolling Weekend and took some very nice results home! Hina was entered in the Open Class (= Elite) and Darwin took the same test as a Veteran. Both dogs worked really well and got a 'Very Good' (= 2nd prize). Darwin has shown that he's still not ready for retirement ;-) Mendel competed in Novice Class (= Oppen Klas) but was very unlucky in the free search and didn't get a prize. Watson experienced competition for the very fist time but was still too immature to get a prize. Watson's brother Sam (Flaming Rockstars Lodewijk) won Junior Class with a Very Good (2nd prize) and Lee (Flaming Rockstars Lightning) got the prize for best Tolling of the day!! Darwin's daughters Kate (Mayflower Dancer's) and Inari (Enya litter) got an Excellent (1st prize) and Good (3rd prize) in Beginner's Class.

06/10/2013: We hebben terug deelgenomen aan het BTC Tolling Weekend en zijn met enkele mooie resultaten naar huis gegaan! Hina deed mee in Open Klas (= Elite) en Darwin liep dezelfde test als Veteraan. Beide honden hebben erg mooi werk laten zien en kregen een 'Zeer Goed ' (= 2nd prize). Darwin heeft ons ook duidelijk gemaakt dat hij nog lang niet klaar is voor pensioen ;-) Mendel deed mee in Novice Class (= Oppen Klas), maar had pech tijdens het verloren zoeken en kreeg hierdoor geen kwalificatie. Voor Watson was het zijn eerste wedstrijdervaring, maar was nog te onvolwassen om in de prijzen te vallen. Watson's broer Sam (Flaming Rockstars Lodewijk) won echter de Junior Class met een 'Zeer Goed' (= 2nd prize) en Lee (Flaming Rockstars Lightning) kreeg de prijs voor beste Tolling van de dag!! Darwin's dochters Kate (Mayflower Dancer's) en Inari (Enya nest) behaalden een Uitmuntend (1st prize) en Goed (3rd prize) in Beginner Klas.

   

28/09/2013: Sam got his first gundog diploma today! He passed the C diploma from the KNJV with great succes! Congratulations Jesper and Sam

28/09/2013: Sam heeft vandaag zijn eerste jachtdiploma behaald! Hij slaagde met mooie punten voor zijn KNJV C-diploma. Proficiat Jesper en Sam

   

07/09/2013: Lindsay and Piper went to Zelhem (NL) today to compete at a 'certificate day'. Piper showed a very nice style of working and training, and obtained the 'Jachtgeschikheidscertificaat'.

07/09/2013: Lindsay en Piper hebben vandaag in Zelhem (NL) deelgenomen aan een certificaatdag. Piper heeft een mooie stijl van werken en training laten zien en behaalde het 'Jachtgeschikheidscertificaat'.

   

01/09/2013: We are very proud to announce that Darwin's son Matti (Mayflower Dancer's Kwinmatti) passed the VPS in Germany today!

01/09/2013: Met trots melden we dat Darwin's zoon Matti (Mayflower Dancer's Kwinmatti) vandaag geslaagd is voor de VPS in Duitsland!

   

Movie of Liana's TAP

24/08/2013: Today, Liana, passed the entrance test for Agility competition! Congratulations Cindy and Liana and we are looking forward to your future achievements!

24/08/2013: Vandaag heeft Liana haar TAP (toelagingsproef voor Agilitywedstrijden) behaald. Proficiat Cindy en Liana en we kijken uit naar jullie toekomstige resultaten!

   

02/08/2013: We visited the Swedish Tollerspecialty and competed in both Tolling Test and Show. At the Tolling Test, only 6 dogs out of 48 entries in '÷ppenklass' were awarded with a 1st prize and we are very proud that both Hina and Mendel were amongst them! They worked very nicely and retrieved all ducks and of course also the big goose.

02/08/2013: We naar de Zweedse Tollerspecialty geweest en hebben meegedaan aan de Tolling Test en Show. Op de Tolling Test werden slechts 6 honden op een totaal van 48 inschrijvingen in '÷ppenklass' met de kwalificiatie 1st prize (= Uitmuntend) beoordeeld. We zijn dan ook heel trots dat zowel Hina als Mendel hierbij waren! Ze hebben mooi werk laten zien en naast alle eenden ook de zware gans netjes binnen gebracht.

   

19/07/2013: For the 3rd time, we were part of the Belgian Team competing in the Eurochallenge competition at the CLA Game Fair. I'm pleased with Hina's first performance in the UK and especially the fine marking she retrieved in the end. And again, I handled the only Toller in the whole competition!

19/07/2013: Voor de derde keer maakten we deel uit van het Belgische Team wat mee deed aan de Eurochallenge wedstrijd op de CLA Game Fair. Voor Hina was het haar eerste wedstrijd op Engelse bodem en ik kijk met een tevreden oog terug op haar prestatie, met in het bijzonder haar laaste dummy die als perfecte marking binnen kwam. En wederom was ik de enige voorjager met een Toller in de ganse wedstrijd!

   

14/07/2013: Today, the last competition of this year's WT season was held. Because of our busy spring, we were not able to enter many WT's with Hina and Mendel, but we are pleased with the results we got! Both Tollers were competing in Novice class this year and Hina got a very nice result in Geel. Mendel was selected for the WT Finals, passed the first 3 tests but didn't obtain enough points to go on for the 4th and 5th test. Of course, this doesn't make us less proud of our dogs ;-)

14/07/2013: Vandaag vond de laatste wedstrijd van het WT seizoen van dit jaar plaats. Door ons drukke voorjaar hebben we weinig WT's met Hina en Mendel kunnen lopen, maar we zijn tevreden met de behaalde resultaten! Beide Tollers hebben in Novice klas deelgenomen, en Hina behaalde in Geel een mooi resultaat. Mendel was geselecteerd voor de WT Finale, slaagde voor de eerste 3 proeven, maar had te weinig punten om verder te gaan naar proef 4 en 5. Natuurlijk maakt dit ons niet minder trots op onze honden ;-)

   

12/07/2013: The pups from Darwin's first litter are celebrating their 7th birthday today!

12/07/2013: De pups uit Darwin's eerste nest vieren vandaag hun 7e verjaardag!

   

03/07/2013: Darwin is blowing 9 candles today!

03/07/2013: Darwin blaast vandaag 9 kaarsjes uit!

   

24/05/2013: In the meantime, 3 Flaming Rockstars puppies obtained their obedience diploma! Levis got his 'entry ticket' for future competition some weeks ago, and today, Lee and Liana passed with great success too! Congratulations!

24/05/2013: Intussen hebben 3 Flaming Rockstars puppies hun gehoorzaamheidsbrevet gehaald! Levis slaagde enkele weken geleden reeds voor zijn 'toegangsticket' voor verdere competitie, en vandaag zijn ook Lee en Liana met vlag en wimpel geslaagd! Proficiat!

   

23/05/2013: We are VERY proud to announce that Hektor  (Darwin x Qinsi litter) is now able to work as a narcotic dog for the Norwegian police! We were very impressed when seeing Hektor at work last summer in Sweden and we are very sure that he will be an added value for Tina at work.

23/05/2013: We zijn SUPERtrots dat Hektor (Darwin x Qinsi nest) nu officieel als drugshond mag werken voor de Noorse politie! We waren reeds erg onder de indruk toen we Hektor vorige zomer aan het werk zagen in Zweden en zijn er zeker van dat hij een toegevoegde waarde zal zijn voor Tina haar werk.

   

18-20/05/2013: Hina's litter turned 1 year this month, so it was time for our first kennelreunion! During the Pentecost weekend, we welcomed Liana, Marley, Sam, Levis, Lee and Watson for some Tolling Training, we got to know more about obedience and agility, and we had a lot of fun playing games with our four-legged friends. We finished the weekend with a long walk along the river Nete and it's beautifull nature. Thanks to all of you for joining us!

18-20/05/2013: Hina's pups zijn intussen 1 jaar geworden, dus werd het hoogtijd voor onze eerste kennelreŁnie! Tijdens het Pinksterweekend hebben we samen met Liana, Marley, Sam, Levis, Lee en Watson genoten van wat Tolling Training, hebben we kennis gemaakt met gehoorzaamheids- en agility training, en hebben we hard gelachen tijdens de spelletjes met onze viervoeters. We hebben het weekend afgesloten met een lange wandeling langs de rivier Nete en haar mooie natuur. Bedankt iedereen om erbij te zijn!

   

Pictures Jennifer Van Der Zijden

09/05/2013: We spent an amazing time in Denmark with our friends Jennifer and Lieuwe. We entered our dogs for an official Tolling Trial and got some very nice results! Both Hina and Mendel were entered in Beginner's Class and got a 1st prize (= Excellent) with very nice comments.

09/05/2013: We hebben een geweldig avontuur in Denemarken achter de rug samen met onze vrienden Jennifer en Lieuwe. Onze honden hebben deelgenomen aan een officiŽle Tollingtest en mooie resultaten behaald! Hina en Mendel stonden beiden in de Beginner's Klasse en behaalden een 1st prize (= Uitmuntend) met mooie commentaren.

   

01/05/2013: Hina's kids are celebrating their first birthday today! Congratulations to Watson, Lee, Levis, Sam, Marley, Dimma, Maya, Liana and Moon

01/05/2013: Hina's kids vieren vandaag hun eerste verjaardag! Proficiat Watson, Lee, Levis, Sam, Marley, Dimma, Maya, Liana en Moon

   

21/04/2013: Darwin's kids keep on doing great at hunting tests this spring! At the WT in Pecquencourt (F), Mayflower Dancer's Kate was entered in Junior class and won with 98/100 points! Congratulations!

21/04/2013: Darwin's kids blijven het dit voorjaar geweldig doen op jachtwedstrijd! Op de WT in Pecquencourt (F) deed Mayflower Dancer's Kate mee in Junior klas en won met 98/100 punten! Gefeliciteerd!

   

07/04/2013: Mendel participated for the first time in Novice Class at WT today . He ended up with 80/100 and 3rd place in the ranking! The WT was organised by the Belgian Toller Club, who also rewarded Mendel with the price for 'Best Toller'.

07/04/2013: Vandaag heeft Mendel voor het eerst deelgenomen in Novice klas op WT. Hij eindigde met een mooie 80/100 en een derde plaats in het eindklassement! De WT werd georganiseerd door de Belgian Toller Club die Mendel ook de prijs voor 'Beste Toller' gaf.

   

03/04/2013: Hina is celebrating her 5th birthday today!

03/04/2013: Hina blaast vandaag 5 kaarsjes uit!

   

31/03/2013: For the first time in 2 years, Mendel was entered for a dogshow. We went to Luxemburg today, and got 1st Excellent and CACL in Working Class.

31/03/2013: Voor het eerst in 2 jaar heeft Mendel terug deelgenomen aan een hondententoonstelling. Vandaag gingen we naar Luxemburg en behaalden 1e Uitmuntend en CACL in Gebruikshondenklasse.

   

30/03/2013: Today, Watson, Piper and Lee passed the Social Test in Olen. Lee also competed in the clubchampionship obedience and got the 1st place in the C-class with 82/100.

30/03/2013: Vandaag hebben Watson, Piper en Lee hun TST behaald in Olen. Lee heeft ook deelgenomen aan het clubkampioenschap en behaalde de 1e plaats in de C-klas met 82/100.

   

27/03/2013: The puppies from the second Darwin x Jill litter are celebrating their 2nd birthday today!

27/03/2013: De pups van het tweede Darwin x Jill nest vieren vandaag hun 2e verjaardag!

   

23/03/2013: Today, Darwin's son Matti (Jill-litter) passed the 800m long distance track with rabbit in Germany! We are very proud of him, especially because the circumstances were far from ideal (freezing, stormy and snowy).

23/03/2013: Vandaag is Darwin's zoon Matti (Jill-nest) in Duitsland geslaagd voor de 800m lange sleep met haarwild! We zijn supertrots op hem, zeker omdat de weersomstandigheden ver van ideaal waren (vriesweer, storm en sneeuw).

   

09/03/2013: Today, we participated at the Tolling Club Trial (cold game test with duck and goose) from the Belgian Toller Club. Our dogs did a very good job! Mendel and Hina both got Very Good in Novice class and Darwin got Very Good in Open class. Mayflower Dancerís Kate (daughter of Darwin) got Excellent in Beginner class! The judge was Mrs. Anita Norrblom from Sweden.

09/03/2013: Vandaag hebben we deelgenomen aan de Tolling Club Trial (cold game test met eend en gans) van de BTC. Onze honden hebben mooi werk geleverd met een ZG voor Hina en Mendel in Novice Klasse, en een ZG voor Darwin in Open Klas. Mayflower Dancer's Kate (dochter van Darwin en Jill) behaalde een Uitmuntend in Beginner klasse. Keurmeester van dienst was Anita Norrblom van Zweden.

 

   

28/02/2013: The Darwin x Enya litter are celebrating their 4th birtyday today! Congratulations to you all!

28/02/2013: Het Darwin x Enya nest viert vandaag hun 4e verjaardag! Proficiat allemaal!

   

20/01/2013: As the huntingseason is almost over now, it's time for a short report :-) Piper was introduced for the first time and he has shown to be a tireless dog and very keen on retrieving! Hina and Mendel joined us some more so their skills have improved a lot! Of course, they are not yet as experienced as our 'good old' Darwin who enjoyed being in the field a lot this winter. We are now looking forward to the new competition season and we plan to enter some Working Tests in Belgium, and also concentrate more on the Tolling Tests.

20/01/2013: Aangezien het jachtseizoen er voor ons bijna opzit wordt het hoogtijd voor een verslagje :-) Piper heeft voor het eerst kennis gemaakt met het jachtgebeuren en heeft laten zien een onvermoeibare hond te zijn die gek is op apporteren! Hina en Mendel zijn dit seizoen ook vaker mee geweest waardoor ze ook merkelijk heel wat vordering hebben gemaakt! Ze kunnen natuurlijk nog niet tippen aan onze 'goeie oude' Darwin, die ook dit seizoen heel erg heeft kunnen genieten in het veld. We kijken nu uit naar het nieuwe wedstrijdseizoen waarbij we weer enkele Working Tests in BelgiŽ zullen lopen, en ook meer op de Tolling Tests willen concentreren.

   

01/11/2012: The puppies from the first Darwin x Jill litter are celebrating their 3rd birthday! Congratulations

01/11/2012: De pups van het eerste Darwin x Jill nest vieren hun 3e verjaardag! Gefeliciteerd

   

Picture: Kirsten Snepvangers

07/10/2012: We and our dogs spent an amazing weekend in As at the Tolling Weekend organised by the Belgian Toller Club. On Saturday, I assisted in the training workshop, and on Sunday, Darwin, Hina and Mendel competed in the Tolling Trial. Darwin got a Very Good in Open Class (=2nd price Elite Class), Hina got an Excellent in Novice Class (= 1st price Open Class) and Mendel Very Good in Novice Class (=2nd price Open Class).

07/10/2012: We hebben samen met onze honden een fantastisch weekend gehad in As tijdens het Tolling Weekend wat door de Belgian Toller Club georganiseerd werd. Op zaterdag heb ikzelf meegeholpen in de training workshop, en op zondag hebben Darwin, Hina en Mendel meegedaan met de Tolling Test. Darwin behaalde een Zeer Goed in Open klas, Hina een Uitmuntend in Novice klas en Mendel een Zeer Goed in Novice klas.

   

03/10/2012: Darwin son Matti (Mayflower Dancer's Kwinmatti) passed the Dummy-A today with very nice comments from the judges! Congratulations Susi and Matti!

03/10/2012: Darwin's zoon Matti (Mayflower Dancer's Kwinmatti) heeft vandaag de Dummy-A behaald met heel mooie commentaren van de keurders! Gefeliciteerd Susi en Matti!

   

Flaming Rockstars Lightning "Lee" - Best Baby in Show

Lodewijk - Lightning - LordWatson - Liana - Hina - LittleHina - Levis

16/09/2012: Our Flaming Rockstars team was present at the Championship Show of the Dutch Tollerclub :-) 6 puppies from the Gunner x Hina litter were entered, and Darwin's kids Kaiser and Inari were present at well. We had a wonderfull, sunny and very nice day, with some very nice results as well!!!

16/09/2012: Ons Flaming Rockstars team was gisteren aanwezig op de Kampioensclubmatch van de Nederlandse Tollerclub :-) 6 pups van het Gunner x Hina nest waren aanwezig, alsook Darwin's kids Kaiser en Inari. We hebben een geweldige dag gehad, met mooi weer en enkele hele mooie resultaten!!!

Babyclass (4-6 months) - Males / Reuen :

 - Flaming Rockstars Lightning: 1st Very Promising / Veel Belovend - BEST BABY IN SHOW!!!!

 - Flaming Rockstars LordWatson: Very Promising / Veel Belovend

 - Flaming Rockstars Levis: Promising / Belovend

 - Flaming Rockstars Lodewijk: Promising / Belovend

Babyclass (4-6 months) - Females / Teven:

 - Flaming Rockstars LittleHina: 4th Very Promising / Veel Belovend

 - Flaming Rockstars Liana: Promising / Belovend

Breederclass - Males / Reuen:

 - IlkoKaiser: 2nd Excellent / Uitmuntend

Breederclass - Females / Teven:

 - InariEnya: 2nd Very Good / Zeer Goed

   

20/08/2012: Darwin's Swedish kids are celebrating their 3rd birthday today!

20/08/2012: Darwin zijn Zweedse kids vieren vandaag hun 3e verjaardag!

   

12-07-2012: It has been 6 years today since Darwin's first litter was born! Congratulations to Belle, Angie, Toby, Yvo, Ronan and Kodi

12-07-2012: Het is vandaag 6 jaar geleden sinds Darwin's eerste nest werd geboren! Belle, Angie, Toby, Yvo, Ronan en Kodi, gefeliciteerd met jullie verjaardag!

   

08-07-2012: Today, Mendel finished his first WT season in beauty at the WT Finals in Eindhout-Laakdal. Lindsay and Mendel managed to pass the first 3 tests, so they could go on to the fourth test which they also passed. Unfortunately, they did not gather enough points to enter the 5th and final test (only open for the 5 best dogs), but as the only Toller they did make an extraordinary result anyway! We are satisfied about Mendels work throughout his first season in competition and look forward to some more results in 2013 ;-)

08-07-2012: Vandaag heeft Mendel het WT seizoen in schoonheid geeindigd op de WT Finale in Eindhout-Laakdal. Lindsay en Mendel slaagden voor de eerste 3 proeven en konden zo doorgaan met proef 4 waarbij de dummy ook netjes binnen kwam. Jammer genoeg hadden ze niet genoeg punten verzameld om door te gaan naar de 5e en finale proef (enkel voor de 5 beste honden), maar als de enige Toller is dit op zich natuurlijk al een heel mooi resultaat! We zijn tevreden over Mendel zijn werk gedurende zijn eerste wedstrijdseizoen en kijken uit naar meer resultaten in 2013 ;-)

   

03-07-2012: Darwin is celebrating his 8th birthday today!

03-07-2012: Darwin viert vandaag zijn 8e verjaardag!

   

13-05-2012: Mendel passed the Epreuve-B (entrance test for FT in France) with big success today. Next to that, the judge also announced him as best dog of the day with very honoring comments!

13-05-2012: Mendel slaagde vandaag met vlag en wimpel voor zijn Epreuve-B (toelatingsproef voor FT in Frankrijk). Tevens werd hij door de keurder met lovende woorden uitgeroepen tot beste hond van de dag!

   

29-04-2012: Kate and Kwinmatti (Jill-litter) competed this weekend! Kate obtained her national obedience diploma (93/100!) and Kwinmatti passed the German Junior Huntingtest (JP/R)! Congratulations to both of you :-)

29-04-2012: Kate en Matti (Jill-nest) hebben afgelopen weekend wedstrijd gelopen. Kate heeft haar Gehoorzaamheidsbrevet behaald (93/100) en Matti behaalde in Duitsland de junior jachtproef JP/R! Van harte gefeliciteerd :-)

   

03-04-2012: Hina celebrated her 4th birthday today!

03-04-2012: Hina viert vandaag haar 4e verjaardag!

   

01-04-2012: Mendel participated in his first WT today and got the extraordinary result of 96/100 and 2nd place in Beginner's Class!!! This means that they are also selected for the WT finals in July! Next to that, he also won the prize for 'Best Toller'.

01-04-2012: Mendel heeft vandaag zijn eerste WT gelopen en daarbij het fantastische resultaat van 96/100 behaald met een 2e plaats in Initiatie klasse!! Bijgevolg zijn ze ook geselecteerd voor de WT finale in Juli! Daarnaast won Mendel ook de prijs voor 'Beste Toller'.

   

27-03-12: Karamel, Kate, Matti, Milo, Kero and Kian (Darwin x Jill-litter) are celebrating their first birthday today! Congratulations

27-03-12: Karamel, Kate, Matti, Milo, Kero en Kian (Darwin x Jill-nest) vieren vandaag hun eerste verjaardag! Gefeliciteerd

   

28-02-12: Mendel and his brothers and sister from the Darwin x Enya litter are celebrating their 3rd birthday today.

28-02-12: Mendel en zijn broertjes en zusje uit het Darwin x Enya nest vieren vandaag hun 3e verjaardag.

   

19-02-12: Hektor (son of Darwin and Qinsi) moved up to B level in the search and rescueprogram! Well done Hektor and Tina!

19-02-12: Hektor (zoon van Darwin en Qinsi) heeft het B niveau behaald in speur- en reddingswerk! Goed gedaan Hektor en Tina!

   

26-11-11: Darwin's son Agildes Fast Like The Wind became Norwegian Showchampion today!!! Congratulations Tina and Hektor!

26-11-11: Darwin's zoon Agildes Fast Like The Wind is vandaag Noors Schoonheidskampioen geworden!!! Gefeliciteerd Tina en Hektor!

   

09-11-11: Today, Darwin received a special brooche at our huntingplace in Eeklo as a reward for his work so far!

09-11-11: Vandaag werd Darwin op onze jachtplek in Eeklo met een speciale speld bekroond voor zijn mooie werk en bijdrage tot nu toe.

   

06-11-11: Today, Darwin's daughter Kate (Jill-litter) became Clubchampion again! She competed in A-class obedience... and won :-)

06-11-11: Vandaag is Darwin's dochter Kate (Jill-nest) terug Clubkampioen geworden! Ze nam deel in de A-klas gehoorzaamheid... en won :-)

   

01/11/11: The puppies from the first Jill x Darwin litter are celebrating their 2nd birthday today! Hip hip hurray for Lucca, Fiji, Isha, Vince, Indi and Zeno!

01/11/11: De pups uit het eerste Jill x Darwin nest vieren vandaag hun 2e verjaardag! Hiep hiep hoera voor Lucca, Fiji, Isha, Vince, Indi en Zeno!

   

09/10/11: What a weekend! Yesterday, we participated in a workshop 'Tolling' given my Sverker Haraldssen (SE). Today, all dogs were entered for the BTC Tolling Clubmatch. Mendel and Hina both got the qualification 'Excellent' in Initation Class and Darwin got 'Very Good' in Open Class. Jill, owned by my father in law, got 'Excellent' in Novice Class and Clubchampion!

09/10/11: Wat een weekend! Giseren hebben we deelgenomen aan een workshop 'Tolling' gegeven door Sverker Haraldsson (SE). Vandaag namen al onze Tollers deel aan de BTC Tolling Clubmatch. Mendel en Hina behaalden beiden een 'Uitmuntend' in Initiatie Klas en Darwin 'Zeer Goed' in Open Klas. Jill, de Toller van mijn schoonvader, behaalde een 'Uitmuntend' in Novice Klas en werd Clubkampioen!

   

04/10/11: Darwin's son Hektor (Agildes litter) is approved as a searchingdog for the Norwegian police! Congratulations to Hektor and Tina!

04/10/11: Darwin's zoon Hektor (Agildes nest) heeft het diploma behaald om als speurhond te dienen voor de Noorse politie! Gefeliciteert Hektor en Tina!

   

25/09/11: Darwin's kids have been competing again this weekend! Inari and Kaiser (Enya-litter) are celebrating victory with their team Easy Bandits at the flyballcompetition in Vlimmeren!! We also received a stunning message from the owners of Fiji (Jill-litter 1). Fiji was competing at the Belgian Championship Canicross today and finished at the 8th place!! And... Kate (Jill-litter 2) became clubchampion on Obedience Puppyclass with 100/100! Well done Erna, Jurgen, Stephanie and Jef and congratulations to your great working Tollers.

25/09/11: Darwin's kids hebben weer een druk weekend achter de rug! Inari en Kaiser (Enya-nest) behaalden met hun team Easy Bandits hun eerste overwinning op de flyballwedstrijd in Vlimmeren!! Ook kregen we het fantastische bericht dat Fiji (Jill-nest 1) maar liefst 8e werd op het Belgisch Kampioenschap Canicross! En... Kate (Jill-nest 2) werd clubkampioen gehoorzaamheid in de Puppyklas met 100/100! Gefeliciteerd Erna, Jurgen, Stephanie en Jef met het geweldige werk van jullie hondjes.

 

   

18/09/11: Darwin's kids Inari and Kaiser (Enya litter) competed in Flyball today. Inari made her debute today and did a very nice job! It's very pleasing to see that the little kids are following their parent's footsteps :-) Inari and Kaiser's team finished at the second place in 3rd division. Congratulations!

 

18/09/2011: Darwin's kids Inari and Kaiser (Enya nest) hebben vandaag wedstrijd flyball gelopen. Inari maakte haar debuut en liep een mooie wedstrijd! Het is erg leuk om te zien dat de kids in de voetstappen van hun ouders treden :-) Het team van Inari en Kaiser sloot de dag af met een mooie 2e plaats in de 3e divisie. Gefeliciteerd!

   
11/09/2011: At the Clubdiplomaday organised by the Dutch Tollerclub, Mendel and Hina both passed the C-diploma with great success! Hina finished at the 4th place with 46/50, and Mendel became 2nd with 47/50. Well done!

11/09/2011: Op de Clubdiplomadag van de NSDTRC Nederland zijn Mendel en Hina met glans geslaagd voor hun C-diploma. Hina behaald een 4e plaats met 46/50 en Mendel een mooie 2e plaats met 47/50. Goed gedaan!

   

14/08/2011: Darwin's son Kaiser competed in Flyball for the first time today! His team Easy Bandits (coach = me ;-) ) finished at the second place in division 3. Way to go Kaiser and Erna!!

14/08/2011: Darwin's zoon Kaiser heeft vandaag voor de eerste keer een flyballwedstrijd gelopen. Zijn team Easy Bandits (coach = mijzelf ;-) ) eindigde op een heel mooie tweede plaats in divisie 3. Proficiat Kaiser en Erna!!

   

22-24/07/11: We spent an amazing weekend at the CLA Game fair / Blenheim Castle last weekend! Darwin was a member of the Belgian Team competing at the Eurochallenge competition and showed some extraordinary work and listened perfectly on the blind retrieves. The ended up with and individual score of 106/120 points (highest score within his team!) and the judges, commentators en organisation couldn't stop saying what a nice little Toller Darwin is ;-) Again, he was the only Toller in this competition. The Belgian Team finished at the 6th place and we surely had a great day on this very nice terrain. On Saturday, Mendel took part in the Gundog Display demonstration and in order to finish our weekend with some fun stuff for the dogs, we endered the scurry, working test and scamble. Both Mendel and Darwin showed some nice work during the little working test, and Darwin was still ranked 1st when we left home! Lindsay entered our 2 boys for a fun obstacle and retrieving race called 'scramble' and Darwin was still ranked with the 3rd best time when we left the Game fair. Lets hope we'll find some nice rozettes in our mailbox soon!

22-24/07/11: We hebben afgelopen weekend een geweldige tijd gehad op de CLA Game fair / Blenheim Castle. Darwin nam deel uit van het Belgische Team op de Eurochallenge competitie en heeft heel mooi werk laten zien en luisterde perfect op de blinde apporten. Hij eindigde met een individuele score van 106/120 punten (hoogste score binnen het team!) en de keurders, commentatoren en organisatie bleven maar benadrukken wat voor een uitzonderlijke Toller Darwin wel niet was ;-) Net zoals vorig jaar was hij de enige Toller in deze competitie. Het Belgische Team eindigde op de 6e plaats na een mooie wedstrijd op een mooi terrein en nog mooiere omgeving. Op zaterdag nam Mendel deel uit van de Gundog Display demonstratie en om ons weekend in schoonheid te eindigen hebben we op zondag deelgenomen aan de scurry, working test en scramble. Mendel en Darwin lieten mooi werk zien tijdens de kleine working test en toen we naar huis gingen stond Darwin nog steeds op het scorebord naast de 1e plaats! Lindsay heeft met onze 2 jongens ook meegedaan aan een leuke obstakel- en apportrace genaamd 'scramble' en toen we de Game fair verlieten had Darwin nog steeds de 3e beste tijd :-) Hopelijk vinden we binnenkort nog enkele mooie rozetten in onze brievenbus.

   
In one week, Darwin will be crossing the channel again :-) For the second year in a row, he will be participating in the Belgian Team for the Eurochallange competition. The other teammembers are Jonas Maelfait with Clockburn Clyde (GR) and Patsy Deheyder with Brindlebay Ninja (LR). To be continued (soon) ....

Binnen een week reist Darwin terug naar de andere kant van het Kanaal :-) Voor het tweede jaar op rij zal hij deelnemen in het Belgische team voor de Eurochallenge wedstrijd. De andere teamleden zijn Jonas Maelfait met Clockburn Clyde (GR) en Patsy Deheyder met Brindlebay Ninja (LR). Wordt (heel binnenkort) vervolgd ....

   
12/07/11: The Veltha-litter are celebrating their 5th birthday today! Congratulations to you all!

12/07/11: Het Veltha-nest viert vandaag haar 5e verjaardag! Gelukkige verjaardag!

   

1

Fireheart Kid Sundance, picture Saija Lampinen

07-08/07/11: Darwin's little brother Ramon (Fireheart Kid Sundance) has done it again! At the French Championship Show & World Dog Show in Paris, the took BOB at both days so he became World Champion for the second time in a row :-) Way to go Ramon and Sajja!

07-08/07/11: Darwin's kleine broer Ramon (Fireheart Kid Sundance) heeft weer geschitterd! Op de Franse Championship Show & World Dog Show in Parijs werd hij beide dagen BOB en viert zo voor het tweede jaar op rij de titel van Wereldkampioen :-) Goed gedaan Ramon en Sajja!

   
18/04/11: Hina and Darwin competed at the WT in Anzegem and I'm very satisfied with today's work. Darwin was entered in Open Class for the first time and clearly didn't have many difficulties to compete at this level. Unfortunately, one single dummy didn't come in, so no raking this time. But I'm looking forward to competing again with Darwin at the Eurchallenge at the CLA Game Fair this summer. For Hina, 2011 was her first year of competition and I'm very happy with the way she finished the WT-season. Next to the French FT-entrance test, she passed all the WT I entered so I'm very proud of my little red girl :-)

18/04/11: Vandaag hebben Darwin en Hina deelgenomen aan de WT in Anzegem en daarmee is het WT-seizoen in schoonheid geeindigd. Darwin liep voor de eerste keer mee in Open Klas en had duidelijk weinig moeite om dit niveau aan te kunnen. Jammer genoeg kwam 1 enkele dummy niet binnen, dus deze keer geen plaatsing. Maar ik kijk al uit naar onze deelname aan de Eurochallenge op de CLA Game Fair deze zomer! Voor Hina was 2011 haar eerste competitiejaar en ik ben erg tevreden over de manier waarop ze het seizoen heeft afgesloten. Naast de Franse FT-toelatingsproef slaagde ze voor elke WT waarvoor ze ingeschreven was dus ben ik trots op mijn kleine meisje :-)

   
June 2011: Darwin's daughter Inari (Enya-litter) is shining on the cover of this month's 'WOEF' :-)

juni 2011: Darwin's dochter Inari (Enya-nest) schittert deze maand op de voorpagina van de 'WOEF' :-)

   
16-17/04/11: We spent a weekend competing right across the French border! On Saturday, Hina passed the FT entrance test 'a l'Anglaise' and on Sunday, Darwin became 3rd at the WT in Novice Class!

16-17/04/11: We hebben afgelopen weekend net over de Franse grens doorgebracht! Op zaterdag slaagde in de FT toelatingsproef 'a l'Anglaise', en op zondag behaalde Darwin een derde plaats op de WT in Novice Class!

   
28/02/11: Happy 2nd birthday to Mendel and his littermates Inari, Kaiser, Iron, Into, Icarus and Koodi!

28/02/11: Mendel en zijn nestgenoten Inari, Kaiser, Iron, Into, Icarus en Koodi vieren vandaag hun 2e verjaardag!

   
01/11/10: The puppies from the Jill x Darwin litter are celebrating their first birthday today! Congratulations Isha, Fiji, Lucca, Zeno, Indi and Vince!

01/11/10: De puppies van het Jill x Darwin nest vieren vandaag hun eerste verjaardag! Gefeliciteerd Isha, Fiji, Lucca, Zeno, Indi en Vince!

   
31/10/10: At the show in Leuven, Hina took 1st Excellent in Open Class with CAC and CACIB!

31/10/10: Op de show in Leuven werd Hina 1e Uitmuntend in Open Klas en won het CAC en CACIB!

   
11/09/10: At the clubshow of the French Retrieverclub, Darwin became best male and gained the last CACS to become 'French Champion'! He is now holder of 4 championship titles, from wich 3 are dual purpose (Belgian, CIB and French). After today's win with a wonderfull judge's report, Darwin will now be 'retrired' from showing.

 

11/09/10: Op de clubshow van de Franse Retrieverclub wordt Darwin beste reu en behaalt hierbij het laatste CACS om 'Frans Kampioen' te worden! Hij is nu houder van 4 kampioenstitels, waarvan 3 dual purpose (Belgisch, CIB en Frans). Na de overwinning van vandaag mag Darwin zijn showcarrière met een prachtig keurverslag in schoonheid eindigen.

   
21/08/10: Darwin's daughter Agildes More Action Less Sweets won 1st price in Obedienceclass 1 at the age of only 1 year and 1 day! Congratulations Moira and Kristin!

21/08/10: Darwin's dochter Agildes More Action Less Sweets behaalde de 1e plaats in Obedienceklas 1 op de leeftijd van slechts 1 jaar en 1 dag! Gefeliciteerd Moira en Kristin!

   
20/08/10: It has been 1 year ago since Qinsi gave birth to 7 wonderfull puppies! Congratulations Enzo, Hektor, Turbo, Z, Chili, Moira and Molly!

20/08/10: Het is reeds 1 jaar geleden dat Qinsi het leven schonk aan 7 prachtige puppies! Gefeliciteerd Enzo, Hektor, Turbo, Z, Chili, Moira en Molly!

   
23/07/10: The Belgian Team gained a shared 5th place at the Euro Challenge competition held at the CLA Game Fair in the UK! Congratulations to Geert & Forest and Chantal & Ben and thanks for your nice teamwork to make this possible. Darwin was the only Toller at the competition and has again shown to be a very nice working Toller. Thanks Patsy for the training and coaching towards this competition!

23/07/10: Het Belgische Team heeft op de Euro Challenge die plaats vond tijdens de CLA Game Fair in Engeland een gedeelde 5e plaats behaald! Geert & Forest en Chantal & Ben, een dikke proficiat en bedankt voor het mooie teamwerk om dit mogelijk te maken. Darwin was de enige Toller in deze competitie en heeft wederom bewezen een goed werkende Toller te zijn. Bedankt Patsy voor de training en coaching naar deze wedstrijd!

   
12/07/10: Darwin's puppies from the Veltha-litter are celebrating their 4th birthday today!

12/07/10: Darwin's pups van het nest met Veltha vieren vandaag hun 4e verjaardag!

   

Fireheart Kid Sundance, picture Saija Lampinen

24/06/10: Waaaauw!! Darwin's halfbrother FIREHEART KID SUNDANCE took BOB and BIG3 at the World Dog Show today!!!!!! Darwin's Swedish kids did a great job too! AGILDES MORE ACTION LESS SWEETS got 'good' in juniorclass, and her brother AGILDES FAST LIKE THE WIND even 4th 'excellent'! We're proud of you guys!!!!!! :-)

24/06/10: Waaaaauw!!! Op de World Dog Show in Denemarken is Darwin's halfbroer FIREHEART KID SUNDANCE Best Of Breed and Best in Group 3 geworden!!!!!!! Darwin zijn Zweedse kindjes hebben ook formidable resultaten behaald! AGILDES MORE ACTION LESS SWEETS behaalde een 'goed' in Jeugdklas, en haar broer AGILDES FAST LIKE THE WIND zelfs de 4e plaats met de beoordeling 'uitmuntend'! We zijn trots op jullie!!!!! :-)

   
Darwin will be crossing the Channel this summer! As the first Belgian Toller ever, he will be part of the national team respresenting our country at the CLA Game Fair in the UK. The other members of the Belgian Team are Chantal Goreux and her Labrador Ffynongain Ben and Geert Maelfait and his Golden Thornmill Forest. Even though the competition won't take place untill the end of July, it's already worth mentioning over here :-) and we wish Ben, Forest and Darwin good luck!

Darwin gaat deze zomer naar de andere kant van het kanaal! Als de eerste Belgische Toller ooit zal hij deel uitmaken van het team wat dit jaar ons land zal vertegenwoordigen op de CLA Game Fair in Engeland. De andere deelnemers van het team zijn Chantal Goreux en haar Labrador Ffynongain Ben en Geert Maelfait met zijn Golden Thornmill Forest. Ook al moeten we nog even wachten tot de wedstrijd plaats zal vinden, toch is het reeds vernoemenswaardig en wensen we Ben, Forest en Darwin veel geluk!

   
28/02/10: At the show in Gent, Hina took 1st Excellent in Intermediate Class with CAC and CACIB!

28/02/10: Op de show in Gent werd Hina 1e Uitmuntend in Tussenklas en won het CAC en CACIB!

   

Darwin and Mendel

28/02/10: The puppies from the Darwin-Enya litter are celebrating their first bithday today! It seems like yesterday since we had taken this picture of Darwin and his son Mendel. Congratulations to Inari, Kaiser, Into, Iron, Icarus, Koodi and our Mendel!

28/02/10: De puppies uit het Darwin-Enya nest vieren vandaag hun eerste verjaardag! Het lijkt pas gisteren sinds we deze foto van Darwin en zijn zoon Mendel genomen hebben. Gefeliciteerd Inari, Kaiser, Into, Iron, Icarus, Koodi en natuurlijk onze Mendel!

   
 

Hektor

From left to right: Molly, Hektor, Qinsi, Moira en Z

Pictures: www.gildes.se

16/02/10: Great news from the Qinsi-puppies!!! At the show in Mjolby, the Swedish team got following results:
Agildes Fast Like The Wind "Hektor" BOB Puppy - Best in Show 4 !!!!
Agildes Ready Steady Go "Molly" BOS Puppy
Agildes Quick As Lightning "Z" 2nd BOS Puppy
Agildes More Action Less Sweets "Moira " 2nd BOS Puppy

Qinsi herself became BOB and Best in Show 4 !!!!

Huge congratulations from your Belgian fanclub !!!

 

16/02/10: Geweldig nieuws van het Qinsi-front!!! Op de show in Mjolby, heeft het Zweedse team volgende resultaten behaald:

Agildes Fast Like The Wind "Hektor" BOB Puppy - Best in Show 4 !!!!
Agildes Ready Steady Go "Molly" BOS Puppy
Agildes Quick As Lightning "Z" 2e BOS Puppy
Agildes More Action Less Sweets "Moira " 2e BOS Puppy

Mama Qinsi werd zelf BOB en Best in Show 4 !!!!

Een dikke proficiat van jullie Belgische fanclub !!!

 

   

Picture: www.gildes.se

17/01/09: At a Norwegian show, Darwin's son Agildes Fast Like The Wind "Hektor" got BOB Puppy and BIG3!! Congratulations!

17/01/09: Op een Noorse show is Darwin's zoon Agildes Fast Like The Wind "Hektor" BOB Puppy en BIG3 geworden!! Proficiat!

   
12/12/09: Darwin's breeder has been rewarded with the Finnish 'Vuolasvirta-prize'! Vuolasvirta-prize is the highest prize the Finnish Kennel Club gives to dog breeders. To get the nomination for the award, the breeder has to have ten sequential litters for which a score of success in dog shows and other competitions is calculated. Darwin was also one of the Fireheart Toller's who's show and working qualifications contributed to get this prize. Huge congratulations to Anja and all Fireheart Tollers!

12/12/09: Darwin's fokster werd bekroond met de Finse 'Vuolasvirta-prijs'. Dit is de hoogste kwalificatie die de Finse Kennelclub geeft aan haar fokkers. Om genomineerd te worden dient een fokker 10 opeenvolgende nesten gefokt te hebben waarop een score wordt berekend op basis van de behaalde show- en werkresultaten. Samen met de andere Fireheart Tollers hebben ook Darwin's show- en werkresultaten bijgedragen om deze prijs te bekomen. Proficiat aan Anja en alle Fireheart Tollers!

   

picture: Mayflower Dancer's

01/11/09: Darwin and Jill became the proud parents of 6 puppies today: 3 boys and 3 girls!

01/11/09: Darwin en Jill zijn vandaag de trotse ouders geworden van 6 puppies: 3 reutjes en 3 teefjes!

   
19/09/09: Hina and Darwin did it again :-) At the show in Beauvais, Darwin got 1st excellent CAC and CACIB in working class. Hina got 1st excellent with CAC, CACIB and took the BOB as well!

19/09/09: Hina en Darwin hebben vandaag terug hun beste beentje voorgezet :-) Op de show in Beauvais haalde Darwin 1 uitmuntend met CAC en CACIB in werkklas. Hina behaalde ook 1 uitmuntend met CAC, CACIB en Best of Breed!

   
13/09/09: At the show in Lievin (F) both Darwin and Hina won their class with 1st place Excellent and CAC! In the ring of honour, they obtained the 2nd place in brace class!

13/09/09: Op de show in Lievin (F) behaalden zowel Darwin als Hina een eerste plaats Uitmuntend en CAC! In de erering wonnen ze een tweede plaats in de koppelklas!

9/  
d
06/09/09: Darwin's team 'Freaky Bandits' won the finale in division 3 at the competition in Bornem today!

06/09/09: Darwin's team 'Freaky Bandits' heeft vandaag de finale in divisie 3 gewonnen op de flyballwedstrijd in Bornem!

   

picture: Agildes Kennel

20/08/09: Today, Qinsi and Darwin became the proud parents of 4 boys and 3 girls!

20/08/09: Vandaag zijn Qinsi en Darwin de trotse ouders geworden van 4 zonen en 3 dochters!

   
26/07/09: At the flyballcontest in Aarschot, Darwin's team - Freaky Bandits - got the first place in division 4 after a 'freaky' and exciting final!

26/07/09: Darwin's team - Freaky Bandits - heeft tijdens de flyballwedstrijd in Aarschot na een 'freaky' en spannende finale de eerste plaats in divisie 4 behaald!

   
July 09: Darwin and Mendel got the 1st prize at the picture competition of the Dutch Tollerclub (parents and their offspring who look alike)

Juli 09: Darwin en Mendel winnen de eerste prijs bij de fotowedstrijd van de NSDTRCN 'zo vader zo zoon'.

   
12/07/09: Darwin's puppies from the Veltha-litter are celebrating their 3rd birthday today!

12/07/09: Darwin's pups van het nest met Veltha vieren vandaag hun 3e verjaardag!

   
27/06/09: Not a first place, but still worth mentioning over here. Darwin finished the WT-season 2009 in beauty with a very nice 80/100 in Novice class! The 'water' WT in Beerse is knowing for being a hard one, but Darwin succeeded the difficult fence (30% of the other competitors failed) and the test with 5 dogs at post alongside the water (without lead) and 10 retrieves perfectly!

27/06/09: Geen eerste plaats, maar daarom niet minder waard om het hier even te vermelden. Darwin heeft het WT-seizoen 2009 in schoonheid afgesloten met een hele mooie 80/100 in Novice Class! De 'water' WT in Beerse is gekend als een moeilijke WT, maar Darwin slaagde perfect voor de oefening met de moeilijke schutting (30% van de andere deelnemers zijn hier afgevallen) en de oefening langs het water met 5 honden op post (zonder leiband) en de 10 apporten die binnengehaald moesten worden!

   
07/06/09: At the unofficial Tollershow in Roosendaal, Darwin's son Ronan won Open Class (11 entries) !!

07/06/09: Op de onofficiele Tollershow in Roosendaal heeft Darwin's zoon Ronan de Open Klas gewonnen!! In totaal 11 reuen waren ingeschreven in deze klasse.

   
28/02/09: This is what a proud 'granddad' looks like :-) Enya gave birth to a very nice litter of 7 puppies yesterday.

28/02/09: Zo ziet een trotse 'grootvader' er uit :-) Enya is gisteren bevallen van een mooi nestje bestaande uit 7 puppies.

   
24/02/09: Today, we received the confirmation that Darwin's third championtitle has been approved by the FCI! Darwin can now call himself an 'International Champion' (Champion International De Beauté) too :-)

24/02/09: Vandaag hebben we bevestiging ontvangen dat Darwin zijn derde kampioenstitel is goedgekeurd door het FCI! Darwin mag zich nu ook 'Internationaal Kampioen' (Champion International De Beauté) noemen :-)

   

Hunter's Moonlight Bluebell Gwendolyne, 10 months

15/02/09: Darwin and Hina did a great on the first show of 2009! Darwin got 1 Excellent and CAC in Working Class and Hina won Junior Class with 1 Excellent, JCAC and the titel 'Rheinlandjugendsieger'!

15/02/09: Darwin en Hina hebben het voortreffelijk gedaan op hun eerste show voor 2009. Darwin haalde in Werkklas 1 Uitmuntend met CAC en Hina won de Jeugdklas met 1 Uitmuntend, JCAC en de titel 'Rheinlandjugendsieger'!

   

Darwin & Chanel (Mayflower Dancer's)

Winter '08-'09: This was Darwin's first winter in wich we went hunting during the whole season. Darwin did a remarkable job and behaved perfectly at post. And even though he was not really a rookie anymore, he gained lots of extra experience to make himself an up to the mark gundog.

Winter '08-'09: Voor Darwin was dit de eerste winter waarbij hij een volledig seizoen mee is gaan jagen. Hij heeft uitstekend werk verricht en zich perfect gedragen op post. En ook al was hij niet echt een groentje meer, toch heeft hij heel wat extra evaring opgedaan en mag hij zich nu zonder meer een volwaardige jachthond noemen.

   
06-07/12/2008: At the Field Trial in Grigny (F), Darwin gains a 'Very Good' 2 times!!!!!

06-07/12/2008: Op de Field Trial in Grigny (F) behaalt Darwin 2 keer een 'Zeer Goed' !!!!!

   
17/11/08: I passed the final exam of the 'Beginner's course in breeding LOSH-dogs' with great succes!

17/11/08: Ik heb met succes het examen gehaald van de 'Initiatiecursus voor het fokken van LOSH-honden'

   
15/11/08: At the show in Kassel, Hina's mom Caylee became 1EX in Working Class and got her last CAC to become DRC Champion with Working Qualification! Well done!!!!

15/11/08: Op de show in Kassel wint Hina's mama Caylee 1U in Gebruikshondenklasse en haalt hierbij haar laaste CAC om DRC Kampioen met Werkkwalificatie te worden! Gefeliciteerd!

   
11/10/08: We spent the most wonderful time in Augsburg during the first 'Hunter's Moonlight Cup'. Hina and her brother Fin both got first place and we really enjoyed seeing Hina's relatives again!

11/10/08: We hebben een fantastisch weekend beleefd in Augsburg tijdens de eerste 'Hunter's Moonlight Cup'. Hina en haar broertje Fin behaalden een gezamelijke eerste plaats en het was geweldig om Hina's familie terug te zien!

   
06/10/08 St-Benoit (F): Showring, field trial,... Caylee can do it all! After winning a RCACT last year, she now won her first CACT (second Toller ever in West-Europe!!!!) Waaauw!!!!!

06/10/08 St-Benoit (F): Showring, field trial, .... Caylee kan alles aan! Nadat ze vorig jaar al een RCACT won heeft ze nu haar eerste volle CACT binnen (tweede toller ooit in West Europa!!!!) Waaauw!!!!!

   
21/09/08: At the show in Winnenden (D) Hina's mom Caylee gets the CAC and becomes Best of Breed!!

21/09/08: Op de show in Winnenden (D) wint Hina's mama Caylee het CAC en wordt Best of Breed!!

   

Click on the picture to see a short movie

15/08/08: Hina entered her first show today and got a very nice 1VP and Best Tollerbaby with an excellent report from the judge:

4.5 months, beautiful type with excellent feminine head, wedge-shaped, dark pigmentation, good earset, elegant neck, back already very strong, good body with right spring of rib but everything still needs to mature, straigt forelegs, very good angulation at the back legs with high hocks, still changing teeth, typical puppymovement with good tailcarriage

15/08/08: Hina ging vandaag voor het eerst op show en behaalde een hele mooie 1VB en Beste Tollerbaby met een uitstekend keurverslag:

4.5 maand, mooi type met uitmuntend vrouwelijk hoofd, taps van vorm, donker gepigmenteerd, goede ooraanzet, elegante nek, rug reeds vrij stevig, goed lichaam met correcte ribbing maar alles moet nog volwassen worden, rechte voorpoten, zeer goed gehoekt in achterhand met vrij hoge hakken, tanden nog niet allemaal gewisseld, typische puppybeweging met goede staartdracht

   
Tollerspecialty Sweden: Huge congratulations to Caylee (Hina's mom) and Kjuna (Hina's big sister) for doing great job in Sweden!! You really made us proud :-) At the hunting tests, Caylee got a 2nd place in Masterclass and Kjuna became 3rd in Juniorclass!!!

Tollerspecialty Zweden: Een dikke proficiat voor Caylee (Hina's mama) en Kjuna (Hina's grote zus) voor hun uitstekende werkprestaties in Zweden! Tijdens de jachtproeven heeft Caylee een 2e plaats behaald in de Masterclaas en werd Kjuna 3e in de Juniorclass!! We zijn heeeeeel trots op jullie :-)

   
12/07/08: Darwin's first litter is celebrating their 2nd birtday today!

12/07/08: Darwin zijn eerste zonen en dochters vieren vandaag hun tweede verjaardag!

   
29/06/08: Congratulations to Hina's mom Caylee for winning the Dummy F class at the dual weekend in Aichach. Hina's halfsister Kjuna also won the 'Schnupper' Class!!!!

29/06/08: Een dikke proficiat voor Hina's moeder Caylee en halfzusje Kjuna. Tijdens het dual weekend in Aichach won Caylee de Dummy F klas, en Kjuna de 'Schnupper' klas!!!

   
04/05/08: Darwin gets 1 Excellent in Working Class at the show in Dortmund!

04/05/08: Darwin behaalt 1 Uitmunted in Werkklas op de show in Dortmund!

   
30/03/08: Darwin gained his last CACL at the show in Luxemburg today and is now Luxembourg Champion as well

 

30/03/08: Op de show in Luxemburg heeft Darwin vandaag zijn laatste CACL behaald en is nu ook Luxemburgs Kampioen!!

   
Luxemburg
16/12/07: At the dogshow in Alencon (F) Darwin wins 1EX in Championclass, gains the CACIB and becomes Best of Breed.

16/12/07: Op de show in Alencon (F) wint Darwin 1U in Kampioensklas, wint het CACIB en wordt daarna Best of Breed.

   
23/09/07: At the flyballcompetition in Hoeksche Waard (NL), Darwin's team wins 1st place in division 3

23/09/07: Op de flyballwedstrijd in Hoeksche Waard (NL) behaald Darwin's team de eerste plaats in divisie 3

   
CH b
17/09/07: At the Field Trial in Serville Darwin gains his CQN again and has now enough qualifications to become Belgian Champion!!

17/09/07: Op de Field Trial in Serville heeft Darwin zijn laatste punt behaald om Belgisch Kampioen te worden!!

   
01/09/07: Congratulations Darwin for gaining his first CAC in Luxemburg!

01/09/07: Darwin behaalt zijn eerste CAC in Luxemburg!! Gefeliciteerd!!

   

MaNu

11/08/07: Congratulations to Darwin's mom (Fireheart Isn't It Inez) for becoming BIS at the Tollershow in Riihimäki!!!

11/08/07: Darwin's moeder (Fireheart Isn't It Inez) werd afgelopen weekend Best in Show op de Tollershow in Riihimäki!!! Gefeliciteerd!!!!

 

 

On the right: Jenny handling ManU

Rechts op de foto: Jenny met ManU

   

1 jaar

12/07/07: Darwins fist litter is celebrating their first birthday! Congratulations Belle, Angie, Ronan, Kodi, Toby and Yvo

12/07/07: Darwin zijn eerste nest viert vandaag hun eerste verjaardag! Een dikke proficiat voor Belle, Angie, Ronan, Kodi, Toby en Yvo

 

 

   

CQN

Beerse 23/06/07: Congratulations to Darwin for finishing his last Working Test in 'Intiatie' Class with 87/100!! Jelle and Darwin competed in 7 Working Tests this season and succeeded every time!!

Beerse 23/06/07: Darwin heeft zijn laatste Working Test afgesloten met 87/100 op de wedstrijd in Beerse!! Jelle en Darwin hebben dit seizoen aan 7 Working Tests deelgenomen en waren elke keer ruim geslaagd!!

   

YVOBIS

Roosendaal 26/05/07: Huge congratulations to Darwin's son Yvo who won Best In Show at the Tollerfestival (116 entries) at the age of only 10 monts!!!

Roosendaal 26/05/07: Felicitaties voor Darwin's zoon Yvo die op het Tollerfestival (116 deelnames) Best in Show werd op de leeftijd van amper 10 maanden!!!

   

 

Hasselt 13/05/07: Darwin's flyballteam 'Blue Bandits' gain the first place in division 4

Hasselt 13/05/07: Darwin's flyballteam 'Blue Bandits' winnen de eerste plaats in divisie 4

   

WTWT

Son 25/03/07: Darwin becomes 'Best Toller of the day' at the Clubdiplomaday organised by the NSDTRCN. He gained the hunting B-diploma with 68/80 points!!

Son 25/03/07: Darwin wordt op de Clubdiplomadag van de NSDTRCN 'Beste Toller van de dag' door het behalen van het jacht B-diploma met 68/80 punten!!

   

show Hoogstraten

Hoogstraten 24/02/07: What a succes! Darwin becomes Best of Breed again! One CAC and CACIB added to the list.

Hoogstraten 24/02/07: Wat een succes! Darwin wordt Best of Breed en mag een CAC en CACIB op zijn palmares bijvoegen.

 

 

   

Anzegem 16/12/06: A cold and rainy day didn't keep Darwin from doing what a gundog is meant to do :-) At the domain of Castle Hemsrode, Darwin passed the CQN working test to become a Belgian Champion and can now be entered in Workingclass at shows.

Anzegem 16/12/06: Een koude en regenachtige dag hebben Darwin niet weerhouden om te doen wat een jachthond hoort te doen ;-) Op de domeinen van kasteel Hemsrode slaagt Darwin in de CQN werkproef voor het behalen van de titel Belgisch Kampioen. Hij kan voortaan ook in Gebruikshondenklas worden ingeschreven op shows.

   

MaNu

Genk 10/12/06: Darwin gains his first 'Best of Breed' and another CAC and CACIB

Genk 10/12/06: Darwin wint voor de eerste keer 'Best of Breed' en tevens het CAC en CACIB

 

   

Hopkoning

Wieze 20/05/06: Darwin becomes Best male and can now call himself 'Hopkoning 2006'. His first CAC is now a fact :-)

Wieze 20/05/06: Darwin wordt Beste Reu en mag zich nu 'Hopkoning 2006' noemen. Zijn eerste CAC is nu een feit :-)